Как с LVE технологията не ограничаваме процесорното време за споделен хостинг

Ограничаването на хостинг акаунт по CPU време (т.нар. процесорно време) е един от най-старите лимити, които съществуват в хостинг средите. За съжаление тази технология вече не отговаря на модерните системи и по тази причина вече не представлява адекватна индикация.

Именно поради тази причина, ние от хостинг компания Jump.bg, премахнахме това ограничение от всички хостинг акаунти. Като тайничко ще споделим, че не наблюдаваме активно лимита на процесорното време вече повече от 1 година

За да покажем колко не актуално е това ограничение, нека заедно разгледаме следния пример:

Ако имате скрипт, който се изпълнява в продължение на 1 минута на всеки час, това означава, че на ден само и единствено този скрипт ще заема 24 минути процесорно време. За един месец с продължителност 30 дни, само този скрипт ще консумира 720 процесорни (CPU) минути.

В комбинация със стандартно зареждащите файлове, бързо ще достигнете месечния лимит на процесорно време, предвиден от Вашия хостинг доставчик, без да имате тежка Интернет страница, а само с един скрипт, който изпълнява работа. 


Lightweight Virtual Environment (LVE)

С напредването на технологиите, виртуализацията навлиза все повече, с което настъпиха и така желаните промени при споделения хостинг, а именно въпросната LVE среда.

LVE технологията не нова, а ние от Jump.bg вече няколко години я прилагаме частично или изцяло, за да Ви предоставим качествена хостинг среда.

Но какво по-точно е LVE среда?

Технологията е подобна на тази при Cloud VPS услугите, а именно - всеки клиент се поставя в специализирана среда със заделени ресурси само за него, според избрания хостинг план. Те могат да бъдат променяни динамично при нужда. 

С гарантирането на заделени ресурси за всеки акаунт, технологията предоставя на клиентите много повече ползи, отколкото ограничения. 

Нека да дадем и един пример

Да предположим, че имате контрол над домейна Google.com и решавате да го насочите към уебсайт на споделен хостинг.

Само след няколко части от секундата, целият сървър на споделения хостинг ще изпадне в режим "Not responding", тъй като към домейна Google.com ще постъпят милиони заявки, а това ще изчерпи всички ресурси на сървъра. 

Ако предположим, че на този сървър има още 100 клиентски сайта (тъй като примерът е за споделен хостинг), то моментално и 100-те сайта ще бъдат недостъпни, поради изчерпване на общия ресурс на сървъра само от един клиент - в случая нашия примерен сайт Google.com. 

Но ако този акаунт е в LVE среда, то той ще достигне ограниченията си и автоматично и ще бъде филтриран от системата без да афектира останалите 100 клиента.

Предимството на LVE технологията е, че тя не позволява сайтовете, разположени на един сървър да използват ресурс, който не е заделен за тях. Така останалите клиенти, разположени на сървъра, остават защитени от изчерпването на ресурсите на споделения сървър и гарантирано получават предвидените за тях ресурси.

Това автоматично прави новата технология много по-надеждна и сигурна като среда за Вашия сайт. 


Какви са ограниченията при LVE технологията?

След като прегледахме какви са предимствата на LVE технологията, нека видим и какви ограничения прилага.

Ограничение на скоростта (Speed limit / CPU Usage)

Speed limit / CPU Usage е ограничение на скоростта от процесора за различните хостинг планове. То варира от 100% до 240% и показва колко ядра от процесорния блок на сървъра може да използва потребителя за процесите си. 

Пример: При 100% това е едно ядро, при 200% две ядра, при максималната за сървърния процесор честота, измервана в GHz.

Physical Memory Usage

Physical Memory Usage е лимитът за максимално използвана RAM за всички процеси на потребителя, включително и за дисковия кеш. Според избрания план, ограничението е в границите от 1GB за най-ниския до 2.5GB за най-високия план.

Ако потребителят използва физическа памет над лимита си, първо ще се освободи паметта, използвана за дисков кеш.

Ако това не е достатъчно, ще се прекратят някои от процесите за този потребител и ще се увеличи брояча на PMEM (Physical Memory).

При недостатъчно Physical Memory Usage, уеб сървърът ще показва следните грешки 500 или 503.


IO limit или скорост за писане на диска

Ограниченията за IO засягат пропускателната способност към дисковия масив на сървъра за данните на клиента. Те се измерват в MB/s.

Когато лимитът бъде достигнат, процесите се ограничават по скорост, но не се прекъсват. За различните хостинг планове IO лимитът е от 5MB/s до 50MB/s.

IO лимитът засяга само действията към SSD/NVMe и няма афект върху скоростта на мрежата. Също така не се лимитира достъпа до дисков кеш. Дори ако даден файл се зареди от кеша на диска 100 пъти, това няма се отчете от IO статистиката.

IOPS

IOPS е абревиатура за входно-изходни процеси - или запис / четене от харддиска на сървъра.

Ограниченията за IOPS лимитират общия брой операции за четене / запис в секунда. Когато се достигне ограничението, операциите за четене /запис спират, докато изтече текущата секунда.

Ограничението е 1024 операции в секунда за всички планове на споделен хостинг.

Entry Processes или ограничение на външни заявки

Лимитът е за максималния брой едновременни връзки към уеб сървъра и негови отделни допълнителни сървиси (PHP интерпретатор и др.), както и за процеси стартирани през SSH и cron jobs, но изпълняващи се едновременно с входящите.

Това ограничение е създадено, за да предотврати евентуална атака срещу уеб сървъра. При отделните хостинг планове е в границите от 20 до 30.

Процеси / Processes (NPROC)

За разлика от предишния параметър, тук ограничението е за всички процеси на потребителя. След като се достигне лимита, не може да се създаде нов процес (докато друг не прекъсне). В такъв случай, уеб сървърът обичайно връща грешка 500 или 503.

Този параметър е 100 единици и остава постоянен, без значение, кой от плановете ни сте избрали. NPROC контролира общия брой процеси и нишки (подпроцеси на основния).

Например:

Ако към уеб сайтовете на един cPanel потребител постъпят едновременно 20 заявки, които водят до изпълнение на 160 PHP скрипта едновременно, то лимитът за NPROC ще се активира.

Какво се случва при достигане до ограничение?

Системата следи всеки един параметър в реално време и при достигане на определени нива, акаунтът се маркира и автоматично бива ограничен. 

Ограничаване на няколко нива:

  • Ниво 1 - Акаунтът моментно достига пиково натоварване. В този случай системата забавя изпълнението на заявките само за конкретния акаунт. Заявките се изпълняват, но с леко забавяне - сайтът Ви се зарежда, но по-бавно. 
  • Ниво 2 - При системно достигане на ресурсите на акаунта. В този случай системата ще изведе грешка 503 - Service Unavailable и въвежда глобално ограничение за целият хостинг акаунт.

На всеки 3 минути, LVE проверява дали маркираният акаунт все още изразходва заделените ресурси за него. Ако е така, то продължава да го ограничава от Ниво 2 (error 503). В случай, че вече не се достигат лимитите, LVE сваля всички ограничения моментално.

Пример: 

За примера да посочим, че е достигнато ограничението на RAM памет.

Нека да използваме по-горния пример за Google.com, но ще го променим с това, че в този акаунт да е добавен и Bing.com:

Стартираме отново трафика към Google.com, който се намира в нашия акаунт. Системата засича, че много бързо потребителят достига ограниченията си и автоматично го ограничава.

И на двете страници (google.com и bing.com) ще се визуализира error 503 (Service unavailable). Ако спрем Google и изчакаме ~3 минути, то тогава няма да има затруднения с отварянето на bing.com.

Надяваме се да успяхме да поясним защо е неактуално и безсмислено - сайтове, които използват споделен хостинг, да бъдат ограничавани по процесорно време. Напълно е възможно - голяма част от тях изобщо да не товарят сървъра или клауда.

Ако имате нужда от съдействие или имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нашия технически екип, който е на ваше разположение 24/7 на имейл support@jump.bg.

Jump.BG премиум хостинг услуги на конкурентни цени

Статия от Тихомир Георгиев

С над 10 години опит в техническата поддръжка, основната цел на Тихомир е да запознае клиентите ни как да използват услугите или прилежащият към тях софтуер.

Социални мрежи:
Още статии от автора

Абонирайте се за нашия бюлетин

С абонамента си получаваш повече актуални новини и нашите специални промо оферти

Абонирайте се за нашия бюлетин