Условия за ползване

Условия за ползване

Последна дата на промяна на тези условия: 08.10.2021 г.
Можете да намерите предишна версия на тези условия на този адрес.

Задължителна информация съгласно Закон за защита на потребителите и Закон за електронната търговия:

 • Наименование: Джъмп.БГ ООД
 • ЕИК: 201416377
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н "Възраждане", ул. "Царибродска" № 70, ет. 4
 • Адрес за кореспонденция и упражняване на дейността: гр. София, р-н "Възраждане", ул. "Царибродска" № 70, ет. 4
 • Email: office@jump.bg
 • Телефон: 0700 31011
 • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG201416377

Надзорни органи:

Комисия за защита на потребителите
 • Адрес: 1000 гр. София, пл. "Славейков" № 4А, ет. 3, 4 и 6,
 • тел.: 02/ 933 05 65
 • факс: 02/ 988 42 18
 • гореща линия: 0700 111 22
 • Уебсайт: www.kzp.bg
Комисия за защита на личните данни

Адрес на онлайн платформа за алтернативно разрешаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Настоящите общи условия регулират отношенията между: Джъмп.БГ ООД, наричан по-долу за краткост "Доставчик", и всеки клиент на Джъмп.БГ ООД, наричан по-долу за краткост "Потребител", ползващ неговите услуги, се съгласява да спазва изброените условия за ползване:

Доставчикът си запазва правото да променя, изтрива и редактира Условията за Ползване по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес. Съобщения за нарушаване на тези Условия за Ползване се изпращат на abuse@jump.bg.

Доставчикът не носи отговорност, в случай че email съобщение, изпратено от него, попадне в SPAM или друга директория/папка на клиентския email адрес.

Доставчикът категорично забранява разполагането на следния тип съдържание, като файлове или връзки върху хостваните уебсайтове:

 • Torrent links (Torrent tracker)
 • psyBNC, IRC и подобни приложения
 • Порнографски издания
 • Warez съдържание
 • Хакерски програми или архиви
 • Софтуер за изпращане на СПАМ съобщения
 • Лишено от авторско право съдържание
 • Файлов download
 • Background процеси (proxy server, чат сесии)
 • Рейтинг сайтове и системи, платформи за file/image sharing
 • Съдържание, нарушаващо законодателството на Република България
 • Европейски правни норми
 • Скриптове или програми, целящи DDoS (Denial of Service)
 • Perl или Python базирани приложения и скриптове, които могат да причинят нежелани ефекти на системата ни, се наказват автоматично от системата ни за мониторинг на качените файлови формати и подсигуряване на файловата система.
 • Страници, които са насочени към гейминг сървър (Counter-Strike, Minecraft, World of Warcraft, GTA и други ).

Сървърни лимити и ограничения:

Споделената хостинг услуга предполага използването на ресурсите на един сървър от определен брой потребители. За да се избегне консумацията на прекалено много ресурси от един потребител за сметка на останалите, са въведени следните ограничения за всеки отделен хостинг пакет:

Предоставеното място от Доставчика не може да бъде използвано единствено за цел backup. Това се отнася единствено за услуги, спадащи в категория "Споделен хостинг". Пространството може да бъде използвано само за нуждите на уебсайтовете, които се хостват на хостинг акаунта на Потребителя. Потребители, които нарушат тези условия, ще бъдат известени чрез мейл и ще им бъде даден срок от 24 часа, в рамките на който да предприемат нужните мерки. Ако нарушението не бъде преустановено в дадения срок, хостинг акаунтът ще бъде спрян.

Доставчикът не носи отговорност за промени, които са причинено от допълнителни софтуери като cPanel, LiteSpeed, Softaculous и други.

Доставчикът не носи отговорност за коректната работа или ограничения, които са предоставени от трети страни като cPanel, LiteSpeed, Softaculous и други.

Всяка отделна база от данни, качена от Потребителя, не може да превишат лимита от 1GB (1,024 MB). Потребители, които нарушават това условие, ще бъдат известени чрез мейл и ще им бъде даден срок от 24 часа, в рамките на който да предприемат нужните мерки. Ако нарушението не бъде преустановено в дадения срок, хостинг акаунтът ще бъде спрян.

Доставчикът е длъжен да уведоми Потребителя за предстоящи действия от негова страна.

Употреба на мултимедия стриймингът и поддръжката, която предлага Доставчикът

Mедия стриймингът се предлага под формата на FFmpeg/ Xvid/ MP4Box поддръжка заедно с PHP модул за FFmpeg, който приложенията Ви могат да ползват. Лимитират се следните действия, при които клиентът може да бъде ограничен:

 • Прикачване и преправяне на формат на видеоклип в размер на повече от 200 Мб
 • Прикачване и преправяне на формат на видеоклипове повече от 1 на брой (наведнъж)
 • Използване на поддръжката на Видео форматиране и преправяне, която сме предоставили на всички клиенти за употреба за създаване на сайтове като Vbox/ Youtube на споделен хостинг
 • Използване на FFmpeg технологията за създаване на сайт, който съдържа лицензирани материали или Еротични видеоматериали

Изпращане на е-mail-и и възможни ограничения:

Категорично се забранява изпращането на нежелани масови, комерсиални съобщения (Търговски съобщения) през Интернет (наречено още SPAM) от сървъри, принадлежащи на Доставчика. Доставчикът си запазва правото при установяване на SPAM нарушител да му бъде наложена санкция - премахване на Потребителя (акаунта) без предупреждение. За "СПАМ" ще се счита също всяко следващо поискано или непоискано търговско съобщение след 300 (триста), изпратено в рамките на 1 час или повече от 20 e-mail съобщения за 1 минута, независимо дали са изпратени през e-mail софтуерно приложение на домашния компютър на Потребителя или през уеб базирано софтуерно приложение като phpList/ ccMail и други.

В случай на разпращане на непоискани съобщения през контакт или форми за регистрация Доставчикът запазва правото си да ограничи e-mail услугата на клиента.

 • В случай на разпращане на непоискани съобщения през контакт или форми за регистрация Доставчикът запазва правото си да ограничи e-mail услугата на клиента.
 • Изпращането на e-mail-и при използването на услугата "VPS Хостинг" не се лимитира, но прекалено бързото или прекалено масивното изпращане на e-mail-и може да доведе до неприятни ограничения от глобалните e-mail доставчици като MSN/ Yahoo/ Google.
 • Изпращането на e-mail-и при използването на услугата "Нает Сървър" не се лимитира, но прекалено бързото или прекалено масивното изпращане на e-mail-и може да доведе до неприятни ограничения от глобалните e-mail доставчици като MSN/ Yahoo/ Google.

Unmanage VPS сървъри

Unmanage VPS представлява услуга, при която Потребителят получава пълен достъп до нея и я управлява самостоятелно. Това включва както самото съдържание, което е разположено на услугата, така и прилежащите към нея Операционна система, системни сървайсес и други.

При възникване на проблем Потребителят може да се допита до Доставчика за евентуално решение, но последният не е длъжен да предприеме действия.

Доставчикът не носи отговорност за разположеното съдържание на този вид услуга, която се управлява от самия потребител.

Manage VPS сървъри

Manage VPS представлява услуга, при която Потребителят получава ограничен достъп до нея. Грижа за самия сървър, операционна система, системни сървайсес и други се поемат от Доставчика. Също така, при необходимост, могат да бъдат поставени и допълнителни, нестандартни сървайсес, ако различни фактори (операционна система, контролен панел или други) го позволяват.

Доставчикът не носи отговорност за съдържанието, което Потребителят е разположил на тази услуга.

Отговаряне и адресиране на въпроси/ искания чрез тикетинг системата ни: https://www.jump.bg/members/supporttickets.php

Доставчикът се стреми да отговори на първото Ви запитване до 15 минути, след което, поради множество фактори, бързият отговор не може да бъде гарантиран.

Сигурност и сканиране ежедневно на хостинг услугите

Доставчикът се задължава да сканира и преглежда с антивирусна и други налични програми съдържанието на клиентите, които използват Споделен хостинг.

Потребителят се съгласява да отговаря сам за файловете си и състоянието им, ако използва VPS Хостинг услуга без поддръжка от страна на Доставчика.

Потребителят се съгласява да отговаря сам за файловете си и състоянието им, ако използва Нает Сървър без поддръжка от страна на Доставчика.

Потребителят отговаря сам за файловете си и състоянието им, ако използва Споделен хостинг услуга без поддръжка от страна на Доставчика

Потребителят се съгласява, че ограничаването или прекъсването на услугата му, било то VPS или Нает Сървър, може да бъде предизвикано от неизпълнение за адекватна поддръжка на услугата.

Backup функция за споделен хостинг услуги

Услугата Ежедневен backup за Споделен хостинг се предоставя доброволно от страна на Доставчика. Платформата на Доставчика извършва няколко архива/ backups върху собственото си оборудване на определен период по собствено усмотрение. Типично биват запазени 7 архивни копия.

Доставчикът съхранява архивите, направени от самия него, за своите нужди в случай на форсмажорни обстоятелства, възникване на технически проблеми в оборудването на Доставчика, действия или бездействия на трети лица и организации, целящи да навредят на Доставчика.

Доставчикът насърчава потребителя да съхранява допълнително информацията, намираща се върху предоставеното му за ползване пространство на отдалечени носители и/или устройства.

Доставчикът си запазва правото да изключва файлове с голям размер, специфични разширения или определени директории при създаването на архивни копия и файлове, качени с цел архивиране, за да бъде избегнато натоварване на системата.
Прилагаме някои, но не всички разширения, които не биват включени в Backup архивирането - tgz, rar, zip, mp3, mp4, avi, iso, bakm mov, sql, gz и други.

Използване на SFTP/ SSH протокол за връзка

Потребителят се съгласява, че всяко негово действие може да бъде записвано в системни логове.

Потребителят се съгласява, че всяко действие срещу системата или срещу сигурността на системата може да доведе до деактивиране на неговата услуга.

Потребителят носи отговорност за всички действия, които трети лица могат да изпълнят, използвайки неговия ключ или паролата му.

Uptime/ Поддържане на сайтовете на услугите в нормално състояние

Доставчикът се съгласява и задължава да поддържа сайтовете на всичките Потребители в изрядно състояние според вече описаните условия за ползване на услугите.

Доставчикът не е отговорен за условия извън неговия контрол, които предизвикват прекъсване на услугата, например:

 • Проблем, предизвикан от потребител, които е нарушил условията за използване на услугите, и е предизвикал глобалната мрежа да ограничи свързаността, която предлагаме за общо ползване;
 • Проблем, предизвикан на хардуерно ниво, който не може да бъде контролиран и поправен в нормалните 10-20 минути при софтуерни фактори;
 • Проблем, предизвикан от атаки или неправилни потребителски настройки.

Доставчика не носи отговорност ако клиентските сайтове достигат сървърните ограничение и системните за сигурност автоматично забраняват временно страниците.

Доставчикът не носи отговорност, в случай че потребител достигне сървърни ограничения и вътрешни системи временно ограничат достъпа на Интернет страница с цел запазване качеството на предлаганата услуга.

Доставчикът се задължава да прегледа точната причина, поради която се е случило прекъсване на достъп до услугата, и да помогне на Потребителя максимално в допустимите граници.

Доставчикът се задължава да обясни в детайли причината за всички прекъсвания на услугите, които Потребителят ползва.

Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не може да установи връзка към услугата си, освен ако причината не е в самия Доставчик.

Доставчикът не носи отговорност при възникването на форсмажорни обстоятелства като пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение и други.

Клиентът е длъжен да води всяка кореспонденция с трети страни, с които има договорни отношения, при отстраняването на даден проблем, свързан с приложенията, хоствани на сървъри на Доставчика. Доставчикът може да изиска допълнителна информация, целяща да допълни първоначално подадената от Клиента и чието предназначение е да доизясни причината за възникналия казус или проблем.

Регистрация, подновяване и трансфер на домейни

За да използва предоставените Услуги, Потребителят следва да се регистрира, като предостави необходимата информация при попълване на регистрационната форма и заплати съответната абонаментна такса.

Пълноценното активиране на домейна се извършва до два дни от вписването му в регистрите на имена на домейни в Интернет.

Доставчикът не носи отговорност в случаите, когато данните, предоставени от Потребителя, са грешни, непълни или неточни и това е довело до отказ на регистрация.

Доставчикът дава на Потребителя възможност за подновяване на периода, за който е регистриран избрания от Потребителя домейн, като преди изтичане на заявения от Потребителя срок на регистрация на домейна, Доставчикът му изпраща напомнящи електронни писма на посочения от него e-mail адрес.

Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не е получил напомнящото писмо, тъй като е предоставил грешни или неточни електронни адреси или е сменил електронните си адреси и не е уведомил за това Доставчика.

Доставчикът не носи отговорност, ако след изтичане на срока на регистрация, името на домейна е било заявено и/или регистрирано от трето лице, цената за нова регистрация или подновяване е по-висока, домейнът не функционира или е изтрит от регистрите, поради това че Потребителят не е заплатил своевременно за продължаване срока на неговата регистрация.

Домейн не може да бъде трансфериран навън преди да е навършил 60 дни от датата на регистрация.

Домейн не може да бъде трансфериран навън след като е изтекъл или остават по-малко от две седмици преди датата на изтичане.

Джъмп.БГ не предлага регистрацията на премиум домейн.

Джъмп.БГ извършва регистрация на домейни с дължина на името минимум 3 (три) символа. В случай че не е изпълнено това условие, заявката ще бъде невалидна.

Джъмп.БГ извършва регистрация на .bg домейни с дължина на името между 3 (три) и 63 (шестдесет и три) символа.

Лица, които нямат навършени 18 години не могат да регистрират домейн име с разширение .bg/.бг

Някои домейн разширения притежават гратисен период, през който домейн името може да бъде подновено на стандартна му цена. Джъмп.БГ не определя наличието или липсата на такъв период, както и времетраенето му.

Доставчикът не носи отговорност, в случай че Главният регистратор наложи наказателна такса за подновяването на домейн име след неговия период на изтичане. Самата такса се определя от Главния регистратор

Доставчикът се задължава да запазва съдържанието на временно спрени акаунти към услугите споделен хостинг в продължение на 45 дни. Времето за съхранение на данни върху виртуални сървъри, които не са подновени или са спрени, е 30 дни.

Интелектуална собственост

Материалите, предоставени на този уебсайт, включително и без ограничение, всички редакционни материали, фотографии, илюстрации и други графични материали, имена, лога, търговски марки и марки за услуги, са собственост на Доставчик и са защитени от Закона за авторските права и останалите закони за интелектуална собственост.

Доставчикът си запазва правото да ограничава или напълно изключва сайтове, които използват чужда интелектуална собственост по една или друга причина на уебсайта си без съгласието на реалния собственик, който евентуално предлага тази собственост срещу заплащане.

Доставчикът не предоставя никаква информация за клиентите си на трети лица (освен публичната Whois информация за домейните). Единствено изключение е, ако бъде поискана от официалните органи съд и прокуратура. Потребителят се съгласява Доставчикът да използва предоставените лични данни с цел доставка и поддръжка на предлаганите услуги.

Доставчикът и потребителят се задължават никога да не правят публично достояние писмената или устна кореспонденция, проведена между тях. Кореспонденцията не следва да се публикува в печатни и електронни медии (включително интернет сайтове).

Доставчикът не носи отговорност при промяна на вида или функционалността на външни доставчици, като cPanel, LiteSpeed и други.

Цена на услугите

Потребителят има право в срок до 30 календарни дни да се откаже от ползването на услугата и да прекрати договора без предизвестие и без да посочва причина за това. След прекратяване на договора, заплатената сума за закупените услуги се връща на потребителя. За целта е необходимо да се попълни СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ, който може да намерите ТУК, или да се заяви недвусмислено по друг начин решението за отказ от услугата (изпращане на съобщение в рамките на упоменатия срок) Услугите, чиито такси не подлежат на възстановяване според чл. 57, ал.1 на Закон за защита на потребителя, са всички продукти от следните категории: регистрация на домейн имена, SEO услуги, SSL сертификати.

В случай на отказ от предоставената услуга, всички закупени допълнителни лицензи като cPanel, LiteSpeed, Cloudlinux и други не подлежат на възстановяване.
Допълнителни услуги, касаещи .bg домейн имена или радио хостинг, също не подлежат на възстановяване.

Може да се откажете от услугата Ви, след първоначалните 30 дни само в края на нейния период, на заплащане.

Срокът за връщане на сума е до 14 календарни дни.

При извършване на банково плащане от страна на потребителя той е задължен в полето “Основание” да въведе номера на издадената му проформа фактура. При некоректно попълнено поле доставчика не носи отговорност ако плащането не бъде отчетено на време.

Всяко получено плащане, което не може да бъде отразено от Доставчика, ще бъде възстановено на съответния платец.

Потребителят има право в срок до 30 (тридесет) календарни дни от стартирането на услугата да се откаже от ползването й и да прекрати договора без предизвестие и без да посочва причина за това.

Начин на плащане

През системата PayPal - съобразно условията за извършване на плащания чрез PayPal, достъпни на www.paypal.com. Процесът на плащане се извършва изцяло в системата на PayPal и при спазване на техните общи условия. След приключване на процеса по плащане, системата на PayPal автоматично Ви препраща обратно в Платформата. Достъпът до Услугата ще Ви бъде предоставен при потвърждение от PayPal за успешно извършено плащане

През системата ePay.BG - съобразно условията за извършване на плащания чрез еPay, достъпни на www.epay.bg. Процесът на плащане се извършва изцяло в системата на ePay и при спазване на техните общи условия. След приключване на процеса по плащане, системата на ePay автоматично Ви препраща обратно в Платформата. Достъпът до Услугата ще Ви бъде предоставен при потвърждение от ePay за успешно извършено плащане.

Разплащане чрез платформата Stripe - съобразно условията за извършване на плащания чрез Stripe, достъпни на www.stripe.com . На екрана за плащане Потребителят следва да въведе данните на своята дебитна / кредитна карта и секретен код за идентификация, след което се извършва авторизация на плащането с карта. При успешно плащане, Stripe връща отговор за успешната транзакция. При неуспешно плащане Stripe връща отговор за неуспешна транзакция.
Можете да заплатите онлайн с всяка Visa / Visa Electron / MasterCard или AMEX карта чрез платформата Stripe.
Платформата Stripe предоставя възможност за извършване на автоматични плащания към Jump.BG чрез директен дебит от банковата карта на Потребителя. При издаване на Проформа фактура от Jump.BG за заявена от Потребителя услуга, Stripe автоматично изтегля от посочената банкова карта сумата, необходима за заплащане на издадената от Jump.BG Проформа фактура. След успешно плащане, Jump.BG изпраща фактура на Потребителя директно по е-mail.

През EasyPay - съобразно условията за извършване на плащания чрез EasyPay, достъпни на www.easypay.bg . Плащане може да бъде извършено на една от 1500-те каси на Easypay в цялата страна. Каси на EasyPay има и в повечето клонове на Първа Инвестиционна Банка, Office 1 Superstore, Централна Кооперативна Банка, Д Банк, ТексимБанк, Билла, Пикадили, Фантастико и др.

Банков превод по следната банкова сметка:

 • IBAN: BG11UNCR70001522984844
 • BIC: UNCRBGSF
 • При Банка: Уникредит Булбанк
 • Титуляр: Драгомир Желев

При извършване на банково плащане от страна на потребителя той е задължен в полето “Основание” да въведе номера на издадената му проформа фактура. При некоректно попълнено поле доставчикът не носи отговорност ако плащането не бъде отчетено на време.
Всяко получено плащане, което не може да бъде отразено от Доставчика, ще бъде възстановено на съответния платец.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

Jump.BG използва технологии за събиране на информация - т.н. "бисквитки" (cookies), които представляват малко количество информация, което уеб сървърът изпраща на уеб браузъра и позволява на сървъра да събира обратна информация от браузъра

С използването на сайта Jump.BG Потребителя се съгласява с Политиката за използване на "бисквитки".

Доставчикът има право да използва "бисквитки", за да предостави на Потребителя по-добро изживяване в Jump.BG и да предложи най-подходящата услуга на Потребителя.

Доставчикът има право да подготвя анонимни статистики, които му помагат да разбере как Потребителят предпочита да използва страниците на Jump.BG, за да подобри структурата и съдържанието им, изключвайки идентифицирането на личността на Потребителя.

осещаването на Jump.BG може да създаде следните бисквитки:

 • за производителност на сайта;
 • за анализиране на посетителите на сайта;
 • за географско насочване;
 • за регистрация;
 • за рекламна дейност.

Потребителят може да изтрие бисквитките чрез опциите на всеки един браузър;

Доставчикът си запазва правото да променя Политиката за използване на "бисквитки" по всяко време.


С оглед на факта, че ние предоставяме на нашите клиенти услуги дистанционно по електронен път и съгласно действащото законодателство в страната, съгласието с общите условия в процеса на поръчка има силата на договор, сключен от разстояние. Нямаме практика да сключваме индивидуални договори на хартиен носител с отделни клиенти.