Litespeed vs. Nginx - сравнение и приложения на двата уеб сървъра

В настоящата публикация ще направим сравнение между два от най-популярните уеб сървъра LiteSpeed и Nginx, като направим паралел между техните характеристики, производителност, сигурност, както и най-често срещаните случаи на употреба.

Какво е уеб сървър?

Уеб сървърът е софтуер, който се инсталира върху сървър (компютър), за да се съхранява, обработва и сервира информация за уеб страници на потребители в Интернет чрез HTTP протокол.

Когато потребител желае да достъпи дадена уеб страница, той въвежда адреса й в своя браузър и заявката се изпраща от браузъра към уеб сървъра, който намира съответния файл и го изпраща обратно към браузъра на потребителя, за да се визуализира желаната уеб страница.

Този модел се нарича клиент-сървър. Всяко приложение, което изисква информация от уеб сървъра, се нарича клиент. И респективно, всяка машина, която предоставя информация на клиента, се нарича сървър, от където идва и името на модела - "клиент сървър".

Моделът клиент-сървър

Моделът клиент-сървър е архитектурен стил за разпределени приложения, при който задачите и отговорностите се разпределят между доставчиците на ресурси или услуги, наречени сървъри, и заявяващите услуги клиенти.

Ето и кои са ключовите характеристики на модела клиент-сървър:

 1. Клиент: Това е всяко приложение или устройство, което изпраща заявка за услуги или ресурси към сървъра. Клиентите са обикновено крайни потребители или техните приложения, които взаимодействат със сървърите чрез мрежа.
 2. Сървър: Това е мощен компютър или програма, която предоставя ресурси, услуги или данни на клиентите. Сървърите обработват входящите заявки от клиентите и изпращат обратно отговорите.
 3. Комуникация: Комуникацията между клиентите и сървърите се осъществява чрез мрежови протоколи, като HTTP/HTTPS за уеб приложения, FTP за прехвърляне на файлове, SMTP за електронна поща и други.
 4. Разделяне на отговорностите: Клиентите обикновено се грижат за интерфейса и взаимодействието с потребителя, докато сървърите се грижат за обработката на данните, управление на базите данни и предоставянето на услуги.
 5. Скалируемост: Моделът клиент-сървър позволява лесно добавяне на нови клиенти без значителни промени в сървъра. Сървърите могат да бъдат мащабирани, за да се справят с увеличеното натоварване.
 6. Пример: Един от най-типичните примери за модел клиент-сървър е уеб браузърът (клиент), който изпраща заявки за уеб страници към уеб сървър, който обработва тези заявки и изпраща обратно съдържанието на страниците.

Този модел е основата на много мрежови приложения и е ключов за функционирането на интернет и локалните мрежи.

Кои са популярните уеб сървъри?

Популярни уеб сървъри са сравняваните в тази статия - LiteSpeed и Nginx, също Apache, Microsoft IIS и др.

Оферта за хостинг за онлайн магазини - купете изгодно, като поръчате за 1 година - спестявате до 180 лв

Какво е LiteSpeed?

LiteSpeed е компания, основана през 2002 година, която има за цел да предложи уеб сървър - софтуер с отворен код, който да е лесен за конфигуриране и употреба, надежден от гл.т. сигурност и да работи с по-малко ресурси от популярните към онзи момент алтернативи Nginx или Apache2.

Така е създаден LiteSpeed уеб сървър, който бързо става популярен със своята висока производителност, функции за сигурност и съвместимост с конфигурации на Apache. Достъпна е и безплатна версия с отворен код, наречена OpenLiteSpeed.

Какво е Nginx?

Nginx (произнася се "engine-x" - "енджин-екс", а не "енджикс") стартира като решение на проблема C10k, който се отнася до обработката на десет хиляди едновременни връзки.

Оттогава той е предпочитан поради високата си производителност, ниското потребление на ресурси и лекотата на конфигуриране, особено за обслужване на статично съдържание и обратно проксииране.

Производителност на LiteSpeed и Nginx

В следващите редове ще разгледаме каква е производителността на двата уеб сървъра, които сравняваме, а именно - LiteSpeed и Nginx:

Производителност на LiteSpeed

LiteSpeed ​​съчетава някои от най-добрите характеристики на Apache и Nginx. Предпочитаният от мнозина уеб сървър предлага впечатляваща производителност, особено при работа със статично и динамично съдържание.

Архитектурата, управлявана от събития на LiteSpeed, е подобна на Nginx и осигурява отлично управление на паралелността.

Освен това включва вградени функции като динамично ускоряване на съдържанието (LSCache), които допълнително повишават производителността, особено за динамични приложения като WordPress.


Производителност на Nginx

Nginx е известен със своята производителност, особено със статично съдържание и обратно проксиране.

Неговата управлявана от събития архитектура му позволява да обработва голям брой едновременни връзки с минимални ресурси, което го прави много ефективен и мащабируем.

Асинхронната, неблокираща архитектура на Nginx, е ключова причина за неговата превъзходна производителност в сценарии с висок трафик.

Характеристики на LiteSpeed и Nginx

Ето какви са и значимите характеристики на двата уеб сървъра, които сравняваме в тази статия, а именно - LiteSpeed и Nginx:

Характеристики на Nginx

Nginx е известен със своята простота и ефективност, с акцент върху производителността. Основните характеристики на Nginx включват:

 • Обратно прокси : Отлични възможности за обратно прокси и балансиране на натоварването.
 • Обработка на статично съдържание : Превъзходна обработка на статични файлове.
 • Ниско използване на паметта : Ефективно използване на системните ресурси.
 • SSL/TLS : Силна поддръжка за прекратяване на SSL/TLS.
 • Поддръжка на няколко вида статично кеширане
 • Reverse proxy caching
 • FastCGI caching
 • Proxy caching
 • uWSGI caching
 • SCGI caching
 • Varnish

Характеристики на LiteSpeed

LiteSpeed ​​предлага изчерпателен набор от функции, често съчетаващи най-доброто от Apache и Nginx:

 • Поддръжка на .htaccess : Пълна съвместимост с .htaccess файловете на Apache.
 • Вградено кеширане : LiteSpeed ​​Cache (LSCache) предоставя разширени възможности за кеширане.
 • HTTP/2 и QUIC : Ранно приемане и поддръжка на модерни уеб протоколи.
 • Функции за сигурност : Включва вградена DDoS защита, reCAPTCHA интеграция и др.
 • Лесна миграция : Безпроблемен преход от Apache поради съвместимостта на конфигурацията.

Приложение на Litespeed и Nginx

Ето кои са основните приложения (use cases) на Litespeed и Nginx:

Приложение на LiteSpeed

LiteSpeed ​​е чудесен избор за критични за производителността приложения, особено динамични уебсайтове като WordPress, за които ние предлагаме и специализиран WordPress хостинг.

Неговото вградено кеширане и съвместимост с конфигурациите на Apache го правят отличен избор за потребители, които искат да подобрят производителността без цялостна промяна на съществуващата им настройка.

LiteSpeed ​​също е подходящ за споделени хостинг среди поради поддръжката на .htaccess и удобния за потребителя интерфейс за управление.

Оферта за споделен хостинг - купете изгодно, като поръчате за 1 година - спестявате до 180 лв

Приложение на Nginx

Nginx е идеален за високопроизводителни среди с висока натовареност. Той се отличава с обслужването на статично съдържание и се използва широко като обратен прокси и балансьор на натоварването. Nginx често е предпочитаният избор за нови приложения, които трябва да се мащабират ефективно.

Сигурност с LiteSpeed и Nginx

Ето какви са вградените функции за сигурност в уеб сървърите LiteSpeed и Nginx

Сигурност с LiteSpeed

LiteSpeed ​​предоставя стабилни функции за сигурност, включително вградена DDoS защита, интегриране на reCAPTCHA и персонализирани правила за сигурност.

Неговата съвместимост с наборите от правила mod_security на Apache означава, че потребителите могат да използват съществуващите конфигурации за сигурност. Честите актуализации на LiteSpeed ​​гарантират, че уязвимостите в сигурността се адресират своевременно.

Оферта за WordPress хостинг - купете изгодно, като поръчате за 1 година - спестявате до 180 лв

Сигурност с Nginx

Nginx също е много защитен, с минималистично ядро, което намалява повърхността на атака. Могат да се добавят модули за сигурност като NAXSI (Nginx Anti XSS & SQL Injection) за допълнителна защита. Дизайнът на Nginx по своята същност осигурява някои предимства за сигурността, като защита срещу определени видове DDoS атаки.

Съвместимост

LiteSpeed е проектиран да работи специално с WordPress. Има добра интегрираност и съвместимост с темите за WordPress и повечето плъгини, които се използват.

Това го прави добър избор за компании които са ориентирани от към хостването на WordPress сайтове. Най-голямото му предимство е че лесно може да се мигрира от Apache2 към LiteSpeed .

WordPress Support - професионална грижа за Вашия уебсайт

Nginx от друга страна предлага по-добра оптимизираност при обработката на многобройни заявки. Използва се често в големи инфраструктури за балансиране на натовареността.

Често бива поставян пред големи клъстърни групи от сървъри. Самият той се конфигурира често в клъстър, като например в Kubernetes. Мултиплицира се за да има висока издръжливост и баланс на натоварването.

Предоставя голям избор от начини на пускане. Например чрез Docker контейнери, Linux контейнери, Kubernetes капсули и д.р. Това му дава силата, която е необходима, за да осигури скалируемостта и свързаността на една инфраструктура.

Именно неговата скалируемост най-вече в Kubernetes клъстърни системи, му дава силата да бъде мултиплициран на многобройни капсули/нодове от сървъри и динамично те да бъдат увеличавани или намалявани в зависмист от текущото натоварване.

Тези практики се използват от много компании чийто софтуер ежедневно изпълнява милиони заявки и процеси.

От тази гледна точка LiteSpeed не е често предпочитан избор. Неговата главна цел е да предложи надежден и бърз уеб сървър, който е лесен за използване от повечето потребители в малки мащаби.


Сравнение на LiteSpeed и Nginx (таблица)

А ето и сравнение на двата уеб сървъра LiteSpeed и Nginx в табличен вид:

Критерий LiteSpeed  Nginx
Архитектура управлявана от събития (event-driven) управлявана от събития (event-driven)
Скорост 69,618.5 requests/sec 6,025.3 requests/sec
Кеширане  LiteSpeed Cache Quic.Cloud CDNstatic & dynamic FastCGI CachePlus CDNstatic & dynamic
Поддръжка на OS Ubuntu 14+, Debian 8+, CentOS 7+, FreeBSD 9+, Linux kernel 3.0+ всички Unix systems, Windows:частично
Лесно конфигуриране GUI & read .htaccess files .conf files
Сигурност Modsecurity rules, reCAPTCHA, WP brute-force, DDoS Modsecurity rules
Контролни панели cPanel, Plesk, DirectAdmin, CyberPanel, CloudPages cPanel, aaPanel, Vesta, Hestia 
Плъгини control panel, plugins & API for third-party apps many third-party modules
Езици поддържа всички скриптови езици PHP, Python, Perl, Ruby, Javascript, Go, Java servlet
HTTP3 поддържа roadmap for support
CMS Wordpress, Magento, Joomla, PrestaShop, OpenCart, Drupal Wordpress, Magento, Joomla, PrestaShop, OpenCart, Drupal

Заключение

В обобщение, изборът между LiteSpeed и Nginx зависи от Вашите специфични нужди и случай на употреба:

 • Nginx предлага висока производителност, особено за статично съдържание и обратно проксииране, с проста и ефективна конфигурация. Това е най-добрият избор за уебсайтове и приложения с голям трафик, които трябва да се мащабират ефективно.
 • LiteSpeed ​​съчетава най-доброто от двата свята, предлагайки висока производителност, стабилни функции за сигурност и съвместимост с конфигурациите на Apache. Това е отличен избор за критични за производителността приложения и потребители, които искат да оптимизират своите съществуващи настройки на Apache без обширна реконфигурация.
Оферта за менажиран VPS - купете изгодно, като поръчате за 1 година - спестявате до 570 лв

Всеки от тези уеб сървъри има своите силни страни и правилният избор ще зависи от Вашите специфични изисквания, техническа експертиза и нужди от производителност.

Статия от Владимир Иванов

Запален по технологиите с интерес към програмиране (Python, Bash), Linux системи, DevOps практики и нови технологии. Любознателен, креативен и решен, аз съм отличен екипен играч, мотивиран от желанието да използвам технологиите за промяна на света. Стремя се да се развивам като програмист и DevOps специалист, да допринасям за иновативни проекти и да помагам на другите да използват технологиите по-ефективно.

Социални мрежи:
Още статии от автора

Абонирайте се за нашия бюлетин

С абонамента си получаваш повече актуални новини и нашите специални промо оферти

Абонирайте се за нашия бюлетин