Пълномощното и неговите предимства

За да извършим регистрация или трансфер на домейн, е необходимо да разполагаме с подписан документ от лицето, което го регистрира, или представляващия Юридическото лице. Този документ може да бъде:

1. Заявка за регистрация/трансфер на домейн – Може да ни предоставите подписана Заявка, когато всички данни са коректно попълнени и не е необходимо да се извършват промени.

2. Пълномощно – В случай че е необходимо да се извършат промени в данните (например корекция на техническа грешка или актуализация на данни) или желаете да подписваме Заявки за регистрация/трансфер на домейн вместо Вас, Вие ни позволявате да извършим тези действия чрез Пълномощно.

 

Какви права давам на Джъмп.БГ, когато предоставям Пълномощно?

1. Да подписваме от Ваше име всички заявки за регистрация/трансфер на домейн

2. Да извършваме от Ваше име корекции и актуализация на данни пред Главния регистратор

 

Какви са предимствата на Пълномощното?

1. Едно Пълномощно, неограничен брой .bg домейни – Предоставяте ни един документ, с който можем да Ви представляваме пред Главния регистратор във връзка с всички Ваши .bg домейни. Необходимо е единствено да генерирате самата Заявка през нашата система.

2. Спестявате време – Не е необходимо да подписвате други документи, независимо колко домейна желаете да регистрирате/трансферирате.

3. Спестявате средства – Не е необходимо да разходвате средства за нотариална заверка, куриерски услуги, транспортни разходи и други за всеки избран от Вас домейн.

4. По-бърза обработка на Заявката – Когато ни предоставите Пълномощно, това се отбелязва в системата ни. При генериране на Заявка от Ваша страна, системата ни сигнализира за наличието на Пълномощно и ние можем да реагираме по-бързо, отколкото при липсата на Пълномощно.

Важно е да отбележим, че всичко това е възможно, когато данните от Пълномощното са актуални към момента на регистрация/трансфер на избрания от Вас домейн.

 

Как мога да предоставя Пълномощно?

В зависимост от това как е подписано Пълномощното, може да ни го предоставите по един от следните начини:

1. По електронен път – когато е подписано с прикачен електронен подпис

2. Чрез куриер – когато е заверено от Нотариус

3. На място в офиса ни – Ако желаете, можете да дойдете на място в офиса ни и лично да подпишете Пълномощното пред наш служител.

С детайли относно подписването и предоставянето на Пълномощното може да се запознаете ТУК

Беше ли полезен този отговор? 1 Потребителите го смятат за полезно (2 Гласувания)