Трансфер на .BG домейн

Домейните .BG могат да се трансферират (прехвърлят) между различните акредитирани от Регистъра регистратори. Jump.BG е един от тези доставчици.

Условията за трансфер (промяна на Регистратора) на .BG домейн:

  • След трансфера домейнът се подновява за 12 месеца, считано от датата на приключване на трансфера.
  • Периодът до изтичане на домейна, който е бил наличен преди трансфера, се губи. С оглед използване на целия платен период от регистрацията на даден домейн, е най-добре трансфер да се стартира през последния месец от периода на регистрация на домейна. По този начин периодът, който ще се загуби, ще бъде сведен в рамките на един месец. Разбира се, при желание на Регистранта, няма проблем трансферът да бъде стартиран по всяко време от периода на регистрация на домейна.

За да се осъществи трансферът, е необходимо:

1. Да се пусне поръчка за трансфер през нашия сайт.

2. След като се заплати и се активира поръчката, домейнът да се конфигурира.

 

Необходими документи за трансфер на .BG домейн

Физическо лице

Ако домейнът е регистриран на физическо лице, единственият документ, който се изисква за осъществяването на трансфера, е подписана заявка за трансфер или пълномощно към Джъмп.БГ, което ни упълномощава да представляваме Регистранта пред главния регистратор.

Юридическо лице

За юридически лица, освен подписаната заявка или пълномощно, се изисква и представяне (изпращане) на официален документ за идентификация на фирмата (организацията).

Ако фирмата (организацията) е регистрирана в Търговския регистър, справката се прави от нас служебно.

За всички други юридически лица, които не са регистрирани в Търговския регистър и за които не може да се направи онлайн справка, към пълномощното се прилага и ЕДИН от следните документи, в зависимост от статута на фирмата:

  • Удостоверение за актуално състояние на фирмата (организацията)

Актуалното състояние не трябва да е по-старо от шест месеца. Ако на него има срок на валидност, от значение е посочената дата. Прилага се копие, подписано от управител и заверено "Вярно с оригинала" и фирмен печат. Удостоверение за актуално състояние се издава от съда, като главният регистратор признава и такива, издадени от "Информационно обслужване" АД.

  • Съдебно решение за регистрация на фирмата (организацията)

За новорегистрирани фирми (организации) през първите 6 (шест) месеца след регистрацията съдебното решение играе ролята на удостоверение за актуално състояние.

 

Адрес за изпращане на документи

Адресът, на който трябва да се изпратят подписаните документи, е:

гр. София 1309, ул. „Царибродска” № 70, ет. 4, офис 7, Получател: Джъмп.БГ, Тел: 02 / 448 40 23

Електронно подписани заявки могат да се изпращат до sales@jump.bg

 

След активирането на поръчката за трансфера и предоставянето на документите от страна на клиента, трансферът на домейна при нас се осъществява в рамките на 24 часа.

Беше ли полезен този отговор? 8 Потребителите го смятат за полезно (12 Гласувания)