Особености при регистрацията или трансфер на .BG домейн

Регистрацията на домейн от областта .BG е свързана с определени условия, като в тази статия подробно е описана процедурата по регистрация.

Основни понятия:

  • Регистратор - посредникът между лицето, което закупува домейна (регистранта), и главния регистър на .bg домейн - Регистър.БГ. В случая Джъмп.БГ е регистратор.
  • Регистрант - физическо или юридическо лице, на чието име се регистрира домейнът.

 

Защо .BG домейните са по-особени за регистрация?

.BG домейните са национален домейн, т.е. те идват с особено значение и всеки регистриран домейн е свързан пряко с лицето, което го регистрира, без значение дали е юридическо или физическо лице. Точно тази връзка трябва да бъде доказана чрез лично подписване на заявката за регистрация/трансфер или Пълномощно.

 

Основание за регистрация - какво и защо е нужно?

При регистрация на домейн от областта .BG Регистрантът може да предостави документ, представляващ основание за ползване на Интернет името. По този начин след регистрацията домейнът става ЗАЩИТЕН. Основанието за регистрация на защитен домейн може да бъде името на Регистранта, името на организацията (фирмата), регистрирана търговска марка, географско означение, регистрирано име на издание, име на програма или проект, име на културно, спортно, научно или друго събитие и т.н. Основанието трябва да е налице към момента на регистрацията на домейна.

При регистрацията на домейн с основание за ползване, в зависимост от основанието, трябва да се предостави съответният документ. Може да разгледате списъка с необходимите документи ТУК. Ако основанието е име на организация (фирма) и фирмата е регистрирана в Търговския регистър, не се налага представянето на допълнителен документ. Справката се осъществява от нас, чрез Търговския регистър. За организации, които не са регистрирани в Търговския регистър, е необходимо да се представи актуално състояние на организацията.

Предоставянето на документ, представляващ основание за ползване на името обаче не е задължително. Домейн от областта .BG може да се регистрира и без основание за ползване, само че като НЕЗАЩИТЕН.

Ако един домейн е НЕЗАЩИТЕН, това не означава, че той може да бъде отнет, изтрит или предоставен на друго лице. Възможно е обаче друго лице да арбитрира правото на ползване на даденото име, ако лицето има основание, което е било налично преди датата на регистрация на домейна. Ако обаче основанието на претендиращия е станало актуално след датата на регистрация на домейна, например някой регистрира дружество или марка със същото име като вашия домейн, но регистрацията е станала факт, след като домейнът е регистриран, то правото на ползване на домейна си остава на този, който първи го е регистрирал, независимо дали домейнът е защитен или незащитен.

Правото да се арбитрира даден домейн е в сила до 5 години след неговата регистрация. След изтичането на този период, независимо как е регистриран домейнът, никой повече няма право да повдига арбитраж за даденото име.

 

Формиране на името на .BG домейн

Дължината на името трябва да бъде минимум 3 символа и максимум 63 символа.

Самото домейн име може да бъде формирано според зададеното основание. Например, ако Вашите имена са Иван Петров Петров, нужно е да имате поне една буква от трите Ви имена в името на домейна (например ivv.bg). Същото важи и за името на компания (зависи дали ще регистрирате домейна като физическо или юридическо лице). Не само името може да бъде основание, възможно е също така да бъде и самата дейност, като за тази цел трябва да бъдат предоставени нужните документи.

 

Кой може да регистрира .BG домейн?

  • Лица, притежаващи съдебна или търговска регистрация в България или в страна, член на ЕС или акт за учредяване от български държавен орган; субекти, създадени по силата на споразумение между България и други държави; фирми и организации, регистрирани в чужбина, които имат в Република България регистриран филиал или търговско представителство.
  • Дееспособни лица, граждани на Република България, чужденци с право на постоянно пребиваване на територията на Република България или граждани на страна, член на ЕС.
  • Лица, регистрирани в чужбина, упълномощили трето лице да регистрира домейн. Упълномощеното лице трябва да отговаря на един от посочените критерии в предишните две точки.

 

Как да поръчам и регистрирам/трансферирам своя домейн?

Може да заявите регистрация/ трансфер на домейн чрез нашия уебсайт. След като поръчката бъде активирана, е нужно да конфигурирате Вашия домейн. Това включва попълването на форма с точна информация, с която да изпратите заявката за регистрация и Вашият домейн да бъде запазен за следващите 30 дни.
След като попълните заявката, е нужно да ни изпратите подписаните документи. Повече информация относно подписването и предоставянето на необходимите документи може да намерите ТУК.

След като ни изпратите нужните документи, ние ги подаваме към главния регистратор и, ако са валидни, регистрацията на Вашия домейн бива завършена.

Беше ли полезен този отговор? 5 Потребителите го смятат за полезно (8 Гласувания)