Регистрация / Трансфер на .BG домейни

Регистрацията на домейн от областта .BG е свързана с допълнителни условия, като в тази статия подробно е описана процедурата по регистрация.

Основни понятия:

  • Регистратор - посредника между лицето което закупува домейна (регистранта) и главния регистър на .bg домейн - Регистър.БГ. В случая Джъмп.БГ е регистратор
  • Регистрант - физическо или юридическо лице на чието име се регистрира домейна

Защо .BG домейните са по-особени за регистрация?

.BG домейните са национален домейн т.е. те идват с особено значение и всеки регистриран домейн е свързан пряко с лицето което го регистрира, без значение дали е юридическо или физическо лице. Точно тази връзка трябва да бъде доказана чрез лично (или чрез пълномощно) подписване на заявката за регистрация/прехвърляне или допълнителни функции като промяна на контактни данни (смяна на регистранта).

Основание за регистрация, какво и защо е нужна?

При регистрация на домейн от областта .BG Регистрантът може да предостави документ, представляващ основание за ползване на Интернет името. По този начин след регистрацията домейнът става ЗАЩИТЕН. Основанието за регистрация на защитен домейн може да бъде името на Регистрантът, името на организацията (фирмата), регистрирана търговска марка, географско означение, регистрирано име на издание, име на програма или проект, име на културно, спортно, научно или друго събитие и т.н. Основанието трябва да е налице към момента на регистрацията на домейна.

Предоставянето на документ, представляващ основание за ползване на името обаче не е задължително. Домейн от областта .BG може да се регистрира и без основание за ползване, само че като НЕЗАЩИТЕН.

Ако един домейн е НЕЗАЩИТЕН това не означава, че той може да бъде отнет, изтрит или предоставен на друго лице. Възможно е обаче друго лице да арбитрира правото на ползване на даденото име, ако лицето има основание, което е било налично преди датата на регистрация на домейна. Ако обаче основанието на претендиращия е станало актуално след датата на регистрация на домейна, примерно някой регистрира дружество или марка със същото име като вашия домейн, но регистрацията е станала факт след като домейнът е регистриран, то правото на ползване на домейна си остава на този, който първи го е регистрирал, независимо дали е защитен или незащитен.

Правото да се арбитрира даден домейн е в сила до 5 години след неговата регистрация. След изминаването на този период, независимо как е регистриран домейна, никой повече няма право да повдига арбитраж за даденото име.

При регистрация на домейн с основание, в зависимост от основанието, трябва да се представи и съответния документ. Ако основанието е име на организация (фирма) и фирмата е регистрирана в Търговския регистър не се налага представянето на допълнителен документ. Справката се осъществява от нас, чрез търговския регистор. За организации, които не са регистрирани в Търговския регистър, е необходимо да се представи актуално състояние на организацията.

Формиране на името на .BG домейн

Дължината на името трябва да бъде минимум 3 символа и максимално от 63 символа.

Самото домейн име може да бъде формирано според зададеното основание. Например, ако Вашите имена са Иван Петров Петров, нужно е да имате поне една буква от трите Ви имена в името на домейна (например ivv.bg). Същото важи и за името на компания (според зависи дали ще регистрирате домейна като физическо или юридическо лице). Не само името може да бъде основание, възможно е също така да бъде и самата дейност като за тази цел трябва да бъдат предоставени нужните документи.

Кой може да регистрира .BG домейн?

  • Лица, притежаващи съдебна или търговска регистрация в България или в страна, член на ЕС или акт за учредяване от български държавен орган; субекти, създадени по силата на споразумение между България и други държави; фирми и организации, регистрирани в чужбина, които имат в Република България регистриран филиал или търговско представителство.
  • Дееспособни лица, граждани на Република България, чужденци с право на постоянно пребиваване на територията на Република България или граждани на страна, член на ЕС.
  • Лица, регистрирани в чужбина, упълномощили трето лице да регистрира домейн. Упълномощеното лице трябва да отговаря на един от посочените критерии в предишните две точки.

Как да поръчам и регистрирам/трансферирам своя домейн?

Поръчката е стандартна, както при всеки друг домейн. Може да бъде направена чрез нашият уебсайт. След като поръчката бъде активирана е нужно да конфигурирате Вашият домейн. Това включва попълването на форма с точна информация с която да изпратите заявката за регистрация и Вашият домейн да бъде запазен за следващите 30 дни.
След като попълните заявката е нужно да ни изпратите подписаните документи чрез електронен подпис, пред нотариус или да изтеглите пълномощно което да попълните отново пред нотариус и да го изпратите към нас за да можем да Ви представляваме пред главния регистратор.

След като ни изпратите нужните документи, ние ги подаваме към главния регистратор и, ако са валидни, регистрацията на Вашият домейн бива завършена.

  • .bg, бг домейн, бг домейни, .бг домейн, .bg domain, .bg домейн, регистрация на бг домейн, регистрация на .bg домейн, домейн, .bg хостинг
  • 0 Потребителите го смятат за полезно
Беше ли полезен този отговор?

Сходни публикации

Подписване на заявка за регистрация/трансфер на .BG домейни

За да бъде регистриран .BG домейн, Регистрантът трябва да подпише заявка за регистрация на...

Необходими документи при регистрация на .BG домейн с основание

В зависимост от основанието за името, което е избрано при заявката за регистрация на домейна се...

Трансфер на .BG домейн

Домейните .BG могат да се трансферират (прехвърлят) между различните акредитирани от Регистъра...

Подписване на заявка с Евротръст електронен подпис

Към този момент главния регистратор е спрял поддръжката на Евротръст електронните подписи. Ще...

Поддържани електронни подписи при работа с документи за .BG домейни

Типовете електронни подписи които се поддържат при работа (подписване на документи) с .BG...