Допълнителни услуги, свързани с .BG домейни

При генериране на заявка за регистрация/трансфер на домейн, с грешна информация по някоя от посочените по-долу категории, то тя трябва да бъде коригирана.

За да бъде входирана информацията в главния регистрар, вече генерираната заявка, макар с допуснати грешки, трябва да бъде подписана и изпратена до нас.

На база на подписаната заявка за регистрация/трансфер, срещу допълнително заплащане по посочените тарифи, ще Ви бъде генерирана допълнителна заявка от наш служител за промяна на съответните данни, която трябва отново да подпишете и изпратите към нас, за да бъде коригирана информацията в заявката за регистрация/трансфер. Ако Клиентът вече е предоставил Пълномощно, не е необходим подпис от негова страна. След получаване на подписаната заявка за промяна от наша страна услугата се извършва.

УСЛУГА

ЦЕНА С ДДС

1

Промяна на основанието за ползване

5,00 лв. (пет лева)

2

Промяна на името на регистранта

5,00 лв. (пет лева)

3

Промяна на адрес

5,00 лв. (пет лева)

4

Промяна на представляващия ЮЛ

5,00 лв. (пет лева)

5

Промяна на лице за административни контакти

5,00 лв. (пет лева)

6

Промяна на собствеността на домейн

5,00 лв. (пет лева)

7

Отказ от регистрация на домейн

5,00 лв. (пет лева)

Част от услугите са интегрирани автоматично през клиентската част, а други все още се разработват. Свържете се с нас на един от посочените контакти за повече информация.

Беше ли полезен този отговор? 3 Потребителите го смятат за полезно (3 Гласувания)