За какво да внимаваме, когато генерираме Заявка за регистрация на .BG Домейн?

1. Домейн – тук се посочва името, което желаете да ползвате

2. Основание за ползване – Домейнът може да бъде със или без основание за ползване. Най-често основанието за ползване е Името на регистранта или предмет на дейност. Срещат се и други основания за ползване, но във всеки случай трябва да има доказателства за това. Ако Домейнът се регистрира на Юридическо лице и основанието за ползване е някое от гореспоменатите, не е необходимо да предоставяте доказателства. В останалите случаи обаче, са ни необходими конкретни документи. Може да се запознаете с тях тук

В случай че желаете да регистрирате Домейн, но не може да посочите доказуемо основание за ползване, може да изберете Регистрация на Домейн без основание за позване. Рискът тук е, че някой друг може да предяви претенции към него на по-късен етап, да представи основание за ползване и да го придобие впоследствие.

3. Адрес по регистрация – тук се посочва седалището и адресът на управление по Търговски регистър за Юридическо лице и Адреса по лична карта, когато Регистрантът е Физическо лице

Важно е да посочите актуални данни за контакт, за да се свържем с Вас при необходимост.

4. Заедно представляващи регистранта лица – Посочва се лицето с представителни функции, което подписва Заявката за регистрация. Най-често това е Управителят/Изпълнителният директор/Прокуристът по Търговски регистър. В случай че Заявката се подписва от упълномощено лице, необходимо е да се приложи и нотариално заверено Пълномощно, в което е упоменато, че подписващият има това право.

5. Подписване на Заявката за регистрация на Домейн

Може да подпишете заявката по един от следните начини:

5.1. С електронен подпис на представляващото лице по Търговски регистър – Електронният подпис може да е издаден на Физическо лице – важно е трите имена да съвпадат с тези по Търговски регистър. В случай че заявката е от Физическо лице, имената от електронния подпис трябва да съвпадат с тези на Регистранта.

5.2. Да разпечатате заявката, да я подпишете и подпечатате (ако се отнася за Юридическо лице), след което да ни я изпратите по куриер на адрес: гр. София, ул. Царибродска 70, ет. 4, офис 7.

В случай че Физическо лице желае да ни предостави Подписана заявка за регистрация по куриер, е необходимо нотариално заверено пълномощно, което може да откриете в профила си при регистрация. Нотариусът удостоверява подписа на Физическото лице и ние може да извършим регистрацията на избрания Домейн.

5.3. Да генерирате заявката в сайта ни, след което да дойдете на място да я подпишете и подпечатате (за Юридическо лице) пред наш служител в офиса, находящ се на адрес гр. София, ул. Царибродска 70, ет. 4, офис 7.

Когато заявката е от Физическо лице, тя се подписва пред наш служител, който удостоверява данните по Лична карта.

След като имаме подписана от Вас заявка, ще стартираме процедурата по регистрация на избрания от Вас Домейн.

  • бг домейн, бг домейни, .bg, регистрация на бг домейн, .bg domain, .бг домейн, .bg хостинг, .bg домейн, регистрация на .bg домейн, домейн
  • 0 Потребителите го смятат за полезно
Беше ли полезен този отговор?

Сходни публикации

Регистрация / Трансфер на .BG домейни

Регистрацията на домейн от областта .BG е свързана с допълнителни условия, като в тази статия...

Подписване на заявка за регистрация/трансфер на .BG домейни

За да бъде регистриран .BG домейн, Регистрантът трябва да подпише заявка за регистрация на...

Необходими документи при регистрация на .BG домейн с основание

В зависимост от основанието за името, което е избрано при заявката за регистрация на домейна се...

Трансфер на .BG домейн

Домейните .BG могат да се трансферират (прехвърлят) между различните акредитирани от Регистъра...

Подписване на заявка с Евротръст електронен подпис

Към този момент главния регистратор е спрял поддръжката на Евротръст електронните подписи. Ще...