За какво да внимаваме, когато генерираме Заявка за регистрация на .BG Домейн?

1. Домейн – тук се посочва името, което желаете да ползвате

2. Основание за ползване – Домейнът може да бъде със или без основание за ползване. Най-често основанието за ползване е Името на регистранта. Срещат се и други основания за ползване, но във всеки случай трябва да има доказателства за това. Ако Домейнът се регистрира на Юридическо лице и основанието за ползване е Името на регистранта, не е необходимо да предоставяте доказателства. В останалите случаи обаче, са ни необходими конкретни документи. Може да се запознаете с тях тук

В случай че желаете да регистрирате Домейн, но не може да посочите доказуемо основание за ползване, може да изберете Регистрация на Домейн без основание за позване. Рискът тук е, че някой друг може да предяви претенции към него на по-късен етап, да представи основание за ползване и да го придобие впоследствие.

3. Адрес по регистрация – тук се посочва седалището и адресът на управление по Търговски регистър за Юридическо лице и Адресът по лична карта, когато Регистрантът е Физическо лице.

Важно е да посочите актуални данни за контакт, за да се свържем с Вас при необходимост.

4. Заедно представляващи регистранта лица – Посочва се лицето с представителни функции, което подписва Заявката за регистрация. Най-често това е Управителят/Изпълнителният директор/Прокуристът по Търговски регистър. В случай че Заявката се подписва от упълномощено лице, необходимо е да се приложи и нотариално заверено Пълномощно, в което е упоменато, че подписващият има това право.

5. Подписване на Заявката за регистрация на Домейн

Може да подпишете заявката по един от следните начини:

5.1. С прикачен електронен подпис на представляващото лице по Търговски регистър – Електронният подпис може да е издаден на Физическо лице – важно е трите имена да съвпадат с тези по Търговски регистър. В случай че заявката е от Физическо лице, имената от електронния подпис трябва да съвпадат с тези на Регистранта. Файлът, подписан с прикачен електронен подпис, има разширение .p7m.

5.2. Да разпечатате заявката, да я подпишете и подпечатате (ако се отнася за Юридическо лице), след което да ни я изпратите по куриер на адрес: гр. София, ул. Царибродска 70, ет. 4, офис 7.

В случай че Физическо лице желае да ни предостави Подписана заявка за регистрация по куриер, е необходимо тя да бъде нотариално заверена и заверката да съдържа ЕГН на Физическото лице, подписващо заявката. Нотариусът удостоверява подписа на Физическото лице и ние може да извършим регистрацията на избрания Домейн.

5.3. Да генерирате заявката в сайта ни, след което да дойдете на място да я подпишете и подпечатате (за Юридическо лице) пред наш служител в офиса, находящ се на адрес гр. София, ул. Царибродска 70, ет. 4, офис 7.

Когато заявката е от Физическо лице, тя се подписва пред наш служител, който удостоверява данните по Лична карта.

След като имаме подписана от Вас заявка, ще стартираме процедурата по регистрация на избрания от Вас Домейн.

  • бг домейн, бг домейни, .bg, регистрация на бг домейн, .bg domain, .бг домейн, .bg хостинг, .bg домейн, регистрация на .bg домейн, домейн
  • 0 Потребителите го смятат за полезно
Беше ли полезен този отговор?

Сходни публикации

Как да регистрираме/ трансферираме .BG домейни?

Регистрацията на домейн от областта .BG е свързана с определени условия, като в тази статия...

Подписване на Заявка за регистрация/трансфер на .BG домейни и Пълномощно

За да можем да извършим регистрацията или трансфера на .BG домейн, е необходимо Регистрантът да...

Необходими документи при регистрация на .BG домейн с основание

В зависимост от основанието за ползване на името, което е избрано при заявката за регистрация на...

Трансфер на .BG домейн

Домейните .BG могат да се трансферират (прехвърлят) между различните акредитирани от Регистъра...

Подписване на заявка с Евротръст електронен подпис

Към този момент главния регистратор е спрял поддръжката на Евротръст електронните подписи. Ще...