Статии

Бекъп опашки

Когато възстановявате бекъп от архив, то трябва да знаете, че този процес не е моментален....

Бекъп политика

Към момента всеки клиент разполага с 7 архивни копия. Те се правят по следната схема:Всекидневно...

Възстановяване на DNS зони

Разполагате с възможност да възстановявате и DNS записи, в случай че имате нужда. Функцията се...

Възстановяване на cron jobs

Разполагате с възможност да възстановявате бекъп на свои cron задачи при нужда. Това се...

Възстановяване на база данни

Можете да възстановите отделна база данни, в случай, че това Ви е нужно. За целта посетете своя...

Възстановяване на бекъп за цял акаунт

Ако желаете да възстановите бекъп за целия Ви акаунт, то можете да го направите от cPanel ->...

Възстановяване на бекъп на отделни файлове

Ако желаете да възстановите само отделен файл/файлове, то можете да го направите от своя cPanel...

Допълнителни настройки за бекъпи

Опцията в cPanel -> Settings служи за задаване на мейл адрес, на който ще получвате известия...