Бекъп опашки

Когато възстановявате бекъп от архив, то трябва да знаете, че този процес не е моментален. Бекъпите се съхраняват на отдалечен сървър и трябва да бъдат взети локално на сървъра, където се намира Вашият акаунт, преди да бъдат използвани. Когато изискате възстановяване на архивно копие, то това се поставя на т. нар. "опашка". Може да следите опашката си от cPanel -> Queue. Всяко действие се поставя последователно в тази опашка, докато не завърши.

Беше ли полезен този отговор? 1 Потребителите го смятат за полезно (1 Гласувания)