Бекъп политика

Към момента всеки клиент разполага с 7 архивни копия. Те се правят по следната схема:

Всекидневно - от понеделник до събота по един път. Архивните копия от този тип се пазят за максимум 6 дни назад. 
Седмично - един път в неделя. Архивните копия от този тип се пазят за максимум 1 седмица назад.Следният списък представлява файлови разширения и регулярни изрази, на базата на които не архивираме определени файлови разширения и директории/файлове с определени имена:

.cpanel
.trash
*/softaculous_backups
*.jpa
backup-*.tar.gz
cpmove-*.tar.gz
site-*.tar.gz
.MirrorSearch
*/com_akeeba/backup/*
*/backupbuddy_backups/*
*/.wysiwygPro_*
*/core.[0-9]*
public_html/cache/*
tmp/*
logs/*
.cagefs
.cagefs*
.cpan
.cpanel/caches
.cpanel/datastore
.cpcpan
.sqmailattach
.cpanel/*.sock
access-logs/*
*/error_log
public_ftp/*
softaculous_backups/*
*/wp-content/uploads/wpcf7_captcha/*
*/wp-content/widget-cache/*
*/wp-content/cache/*
*/wptsc-cachedir/*
*.bin
*.tar.gz
*.tar
*.zip
*.avi
*.mov
*.7zipАкаунти, които са временно спрени също не се архивират.

Беше ли полезен този отговор? 27 Потребителите го смятат за полезно (98 Гласувания)