Как да се включи поддръжка на Redis

Включването на Redis се осъществява от Вашия cPanel -> UNIXy Redis -> Enable/Disable Caching. От това меню изберете Enable и почакайте няколко секунди. Това ще включи Ваша собствена Redis инстанция. Особеното тук е, че при всеки потребител, Redis инстанцията се стартира на произволен адрес от 127.0.0.0/8 мрежата, произволен порт и произволен Authorization Key. След като инстанцията Ви се стартира, Посетете Instance Info, за да видите IP адреса, порта и Authorization ключа. Те ще са Ви нужни, за да можете да използвате тази фунцкионалност.
Was this answer helpful? 2 Users Found This Useful (4 Votes)