Статии

Безплатен SSL при Виртуални сървъри

Всички виртуални сървъри, независимо от това дали разполагат с контролен панел или не, имат...

За какво се използва Wildcard SSL

Wildcard SSL е сертификат, който при издаване е валиден за всички поддомейни на даден домейн....

За колко време се издава един SSL сертификат?

Времето, за което един сертификат се издава варира от типа на сертификата. Ако сертификата е DV...

Какво е self-signed сертификат

Self-signed сертификат е сертификат, издаден от авторитивен орган, който не е познат на Вашия...

Какво е публичен и частен ключ

Публичният и частният ключ представляват двойка криптографски ключове, които са свързани помежду...

Процес по верификация на сертификати от тип InstantSSL и EV SSL

Издаването и верификацията на този тип сертификати минава през четири фази, които ще разгледаме...

Разлика между Comodo PositiveSSL и EssentialSSL

Основната разлика между този тип услуги е нивото на верификация на сертификатите. При сертификат...