Статии

Redemption Grace период

Ако даден домейн не е подновен в указания период, той преминава в т. нар. Redemption Grace...

Домейни на кирилица

След регистрацията на домейн на кирилица, той автоматично се конвертира в така наречения...

Домейни с разширение .CO

Общи правила Функцията за заключване на домейн се поддържа.   Регистрация на .co домейни...

Домейни с разширение .CO.UK и .UK

Общи правила Функцията за заключване на домейн не се поддържа. Регистрация на .co.uk...

Домейни с разширение .COM

Общи правила Функцията за заключване на домейн се поддържа. След като домейнът бъде изтрит,...

Домейни с разширение .DE

Общи правила Функцията за заключване на домейн не се поддържа. При успешен трансфер, домейнът...

Домейни с разширение .EU

Общи правила Функцията за заключване на домейн не се поддържа. Всеки .eu домейн разполага със...

Домейни с разширение .INFO

Общи правила Функцията за заключване на домейн се поддържа. След като домейнът бъде изтрит,...

Домейни с разширение .ME

Общи правила Домейнът може да съдържа символи от a до z, цифри от 0 до 9 и символ тире ( - )....

Домейни с разширение .MOBI

Общи правила Домейнът може да съдържа символи от a до z, цифри от 0 до 9 и символ тире ( - )....

Домейни с разширение .NET

Общи правила Функцията за заключване на домейн се поддържа. След като домейнът бъде изтрит,...

Домейни с разширение .NL

Регистрация на .nl домейни Домейни с това разширение могат да бъдат регистрирани от 1 до 10...

Домейни с разширение .ORG

Общи правила Функцията за заключване на домейн се поддържа. След като домейнът бъде изтрит,...

Домейни с разширение .SX

Общи правила Функцията за заключване на домейн се поддържа. След като домейнът бъде изтрит,...

Домейни с разширение .TEL

Общи правилаДомейни с разширение .tel предоставят възможност за публикуване на виртуален запис на...

Домейни с разширение .US

Общи правила Функцията за заключване на домейн не се поддържа. Определени обидни английски...

Защита на лични (WHOIS) данни

По подразбиране, всеки домейн трябва да бъде регистриран с достоверни лични данни. Това е...

Какво е домейн

Всеки уебсайт в Интернет има свой собствен адрес, изразен в цифри. Адресът функционира като...

Промяна на DNS неймсървъри за домейн име

Може да промените DNS неймсървърите за домейн име, което е регистрирано или трансферирано в...

Промяна на WHOIS данни за домейн

Може да промените WHOIS данните за Вашето домейн име, което е регистрирано през нашата система...

Процес по трансфер на домейн

Процеса по  трансфер протича по следния начин: Преди да започнете, задължително трябва да сте...

Домейни с разширение .PRO

Общи правила Функцията за заключване на домейн се поддържа. След като домейнът бъде изтрит,...