За какво се използва Wildcard SSL

Wildcard SSL е сертификат, който при издаване е валиден за всички поддомейни на даден домейн. Броя на поддомейните, за които е валиден сертификата е неограничен. Конвенционален сертификат по подразбиране е валиден единствено за самия домейн и за неговия еквивалент, започващ с www. отпред. Пример за Wildcard сертификат:

Издаден е Wildcard сертификат за *.mydomain.com, то тогва той ще бъде валиден за поддомейните:

  • shop.mydomain.com
  • blog.mydomain.com
  • forum.mydomain.com
  • admin.mydomain.com
  • и т.н.
  • wildcard ssl
  • 0 Потребителите го смятат за полезно
Беше ли полезен този отговор?

Сходни публикации

Разлика между Comodo PositiveSSL и EssentialSSL

Онсовната разлика между този тип услуги е нивото на верификация на сертификатите. При сертификат...

Какво е self-signed сертификат

Self-signed сертифкат е сертификат, издаден от авторитивен орган, който не е познат на вашия...

За колко време се издава един SSL сертификат?

Времето, за което един сертификат се издава варира от типа на сертификата. Ако сертификата е DV...

Какво е публичен и частен ключ

Публичният и частният ключ представляват двойка криптографски ключове, които са свързани помежду...

Безплатен SSL при Виртуални сървъри

Всички виртуални сървъри, независимо от това дали разполагат с контролен панел или не, имат...