Безплатен SSL при Виртуални сървъри

Всички виртуални сървъри, независимо от това дали разполагат с контролен панел или не, имат възможност за активиране на безплатни SSL сертификати от Let's encrypt. Без значение дали разполгате с контролен панел или не, винаги можете да се обърнете към нас, за да може да се активира тази функция. При контролен панел Virtualmin, стъпките за активация са следните:

  1. Влезте в контролия си панел, като използвате предоставените Ви данни.
  2. Уверете се, че SSL опцията е включена от Edit Virtual Server -> Enabled features -> Apache SSL website enabled.
  3. Инсталирайте сертификат от Server Configuration -> Manage SSL Certificate -> Let's Encrypt.
  4. Изберете опцията Months between automatic renewals и срещу нея въведете стойност 1.
Беше ли полезен този отговор? 4 Потребителите го смятат за полезно (6 Гласувания)