Разлика между Comodo PositiveSSL и EssentialSSL

Онсовната разлика между този тип услуги е нивото на верификация на сертификатите. При сертификат Comodo PositiveSSL, се валидира единствено домейнът, свързан със сертификата. Сертификат от типа Comodo EssentialSSL се валидира и на ниво организация, освен домейна. Това е допълнително ниво на валидация, което е видимо от клиенти и посетители на даден уеб сайт, който има инсталиран сертификат от този тип.
  • 0 Потребителите го смятат за полезно
Беше ли полезен този отговор?

Сходни публикации

За какво се използва Wildcard SSL

Wildcard SSL е сертификат, който при издаване е валиден за всички поддомейни на даден домейн....

Какво е self-signed сертификат

Self-signed сертифкат е сертификат, издаден от авторитивен орган, който не е познат на вашия...

За колко време се издава един SSL сертификат?

Времето, за което един сертификат се издава варира от типа на сертификата. Ако сертификата е DV...

Какво е публичен и частен ключ

Публичният и частният ключ представляват двойка криптографски ключове, които са свързани помежду...

Безплатен SSL при Виртуални сървъри

Всички виртуални сървъри, независимо от това дали разполагат с контролен панел или не, имат...