Защита на лични (WHOIS) данни

По подразбиране, всеки домейн трябва да бъде регистриран с достоверни лични данни. Това е изискване, поставено от ICANN. Ако не използвате достоверни данни, при евентуална проверка домейнът може да бъде спрян. Всичката информация е публично достъпна и може да бъде видяна през каквито и да е услуги, предоставящи проверка на WHOIS за домейни. Все пак, ако не желаете тези данни да са достъпни от всеки, то можете да ги прикриете по легален начин. Това се извършва чрез активиране на услугата ID protect от наша страна. Тя е налична единствено за домейни с разширение .com, .net, .org и .info. Може да бъде активирана от наша страна при допълнителна заявка. Услугата е безплатна за всеки.
  • WHOIS защита, id protect, whois protect
  • 1 Потребителите го смятат за полезно
Беше ли полезен този отговор?

Сходни публикации

Домейни с разширение .PRO

Общи правила Функцията за заключване на домейн се поддръжа След като домейнът бъде изтрит,...

Redemption Grace период

Ако даден домейн не е подновен в оказания период, той преминава в т. нар. Redemption Grace...

Домейни с разширение .ME

Регистрация на .me домейни Домейни с това разширение могат да бъдат регистрирани от 1 до 10...

Домейни с разширение .DE

Общи правила Функцията за заключване на домейн не се поддръжа. При успешен трансфер, домейнът...

Домейни с разширение .NL

Регистрация на .nl домейни Домейни с това разширение могат да бъдат регистрирани от 1 до 10...