Статии

 Импортиране на вече инсталиран софтуер в Softaculous

Има ситуации, при които даден клиент може да има приложение, което да е било инсталирано ръчно...

 Инсталиране на приложение от Softaculous

Инсталирането на което и да е приложение може да бъде направено изцяло автоматично през...

 Какво е Softaculous

Softaculous е софтуер, чиято главна цел е улесняването на потребителя в автоматичната инсталация...

 Създаване на staging среда през Softaculous

Staging среда на практика представлява копие на наш действащ сайт. Нейната основна цел е да се...