Промяна на типа на радио сървър

От наша страна можем да променим типа на радио сървъра Ви - От Shoutcast към IceCast или обратното като се заплати допълнителна такса в размер на 5 лева.

Ако желаете това да бъде извършено, моля свържете се с нас на support@jump.bg

Was this answer helpful? 44 Users Found This Useful (82 Votes)