Възстановяване на DNS зони

Разполагате с възможност да възстановявате и DNS записи, в случай че имате нужда. Функцията се намира в cPanel -> DNS Zone Backups. Бекъпите са общи за всички зони на даден акаунт, т.е. няма възможност да се възстановява избирателно за конкретна DNS зона.

Was this answer helpful? 0 Users Found This Useful (0 Votes)