Услугата виртуален сървър (VPS) е подходяща за онлайн проекти, които изискват повече ресурси и по-голяма гъвкавост при управление. С нея получавате: пълен (root) достъп до логически отделен и напълно независим сървър; гарантирани сървърни ресурси, които не се споделят от други клиентски приложения; пълен контрол над сървъра; възможност да разполагате на него каквито приложения пожелаете; по-голям сървърен ресурс; голяма гъвкавост и др.

DeltaCloud 1-1-25

Облачна (Cloud) инфраструктура

1 CPU ядра

1 GB RAM памет

25 GB SSD NVMe дисково пространство

Гарантиран, несподелен ресурс

24/7 мониторинг

Денонощна техническа поддръжка

DeltaCloud 1-2-50

Облачна (Cloud) инфраструктура

1 CPU ядра

2 GB RAM памет

50 GB SSD NVMe дисково пространство

Гарантиран, несподелен ресурс

24/7 мониторинг

Денонощна техническа поддръжка

DeltaCloud 2-2-60

Облачна (Cloud) инфраструктура

2 CPU ядра

2 GB RAM памет

60 GB SSD NVMe дисково пространство

Гарантиран, несподелен ресурс

24/7 мониторинг

Денонощна техническа поддръжка

DeltaCloud 2-4-80

Облачна (Cloud) инфраструктура

2 CPU ядра

4 GB RAM памет

80 GB SSD NVMe дисково пространство

Гарантиран, несподелен ресурс

24/7 мониторинг

Денонощна техническа поддръжка

DeltaCloud 4-8-140

Облачна (Cloud) инфраструктура

4 CPU ядра

8 GB RAM памет

140 GB SSD NVMe дисково пространство

Гарантиран, несподелен ресурс

24/7 мониторинг

Денонощна техническа поддръжка

DeltaCloud 6-16-240

Облачна (Cloud) инфраструктура

6 CPU ядра

16 GB RAM памет

240 GB SSD NVMe дисково пространство

Гарантиран, несподелен ресурс

24/7 мониторинг

Денонощна техническа поддръжка

DeltaCloud 8-32-400

Облачна (Cloud) инфраструктура

8 CPU ядра

32 GB RAM памет

400 GB SSD NVMe дисково пространство

Гарантиран, несподелен ресурс

24/7 мониторинг

Денонощна техническа поддръжка

DeltaCloud 12-48-500

Облачна (Cloud) инфраструктура

12 CPU ядра

48 GB RAM памет

500 GB SSD NVMe дисково пространство

Гарантиран, несподелен ресурс

24/7 мониторинг

Денонощна техническа поддръжка

DeltaCloud 16-64-500

Облачна (Cloud) инфраструктура

16 CPU ядра

64 GB RAM памет

500 GB SSD NVMe дисково пространство

Гарантиран, несподелен ресурс

24/7 мониторинг

Денонощна техническа поддръжка

DeltaCloud 20-96-500

Облачна (Cloud) инфраструктура

20 CPU ядра

96 GB RAM памет

500 GB SSD NVMe дисково пространство

Гарантиран, несподелен ресурс

24/7 мониторинг

Денонощна техническа поддръжка

DeltaCloud 24-128-600

Облачна (Cloud) инфраструктура

24 CPU ядра

128 GB RAM памет

600 GB SSD NVMe дисково пространство

Гарантиран, несподелен ресурс

24/7 мониторинг

Денонощна техническа поддръжка