SSL Сертификати

EV SSL Sectigo

Нужда от попълване на документи

Ниво на защита - 128/256 Bit

Безплатна конфигурация

Безплатна инсталация

Зелена адресна лента

Съвместимост - 99.9%

Печат на издателя

Sectigo InstantSSL

Ниво на защита - 128/256 Bit

Безплатна конфигурация

Безплатна инсталация

Съвместимост - 99.3%

Печат на издателя

Активация - 24 ч.

Sectigo PositiveSSL

Ниво на защита - 128/256 Bit

Безплатна конфигурация

Безплатна инсталация

Съвместимост - 99.3%

Печат на издателя

Активация - 24 ч.

Sectigo PositiveSSL Wildcard

Ниво на защита - 128/256 Bit

Безплатна конфигурация

Валиден за поддомейни

Безплатна инсталация

Съвместимост - 99.3%

Печат на издателя

Активация - 24 ч.

Sectigo PremiumSSL Wildcard

Ниво на защита - 128/256 Bit

Безплатна конфигурация

Валиден за поддомейни

Безплатна инсталация

Съвместимост - 99.3%

Печат на издателя

Активация - 24 ч.