DeltaCloud 1-1-25

شروع از
12.00лв./mo

Облачна (Cloud) инфраструктура
1 CPU ядра
Пълни характеристики

DeltaCloud 1-2-50

شروع از
24.00лв./mo

Облачна (Cloud) инфраструктура
1 CPU ядра
Пълни характеристики

DeltaCloud 2-2-60

شروع از
36.00лв./mo

Облачна (Cloud) инфраструктура
2 CPU ядра
Пълни характеристики

DeltaCloud 2-4-80

شروع از
48.00лв./mo

Облачна (Cloud) инфраструктура
2 CPU ядра
Пълни характеристики

DeltaCloud 4-8-140

شروع از
90.00лв./mo

Облачна (Cloud) инфраструктура
4 CPU ядра
Пълни характеристики

DeltaCloud 6-16-240

شروع از
168.00лв./mo

Облачна (Cloud) инфраструктура
6 CPU ядра
Пълни характеристики

DeltaCloud 8-32-400

شروع از
300.00лв./mo

Облачна (Cloud) инфраструктура
8 CPU ядра
Пълни характеристики

DeltaCloud 12-48-500

شروع از
408.00лв./mo

Облачна (Cloud) инфраструктура
12 CPU ядра
Пълни характеристики

DeltaCloud 16-64-500

شروع از
504.00лв./mo

Облачна (Cloud) инфраструктура
16 CPU ядра
Пълни характеристики

DeltaCloud 20-96-500

شروع از
600.00лв./mo

Облачна (Cloud) инфраструктура
20 CPU ядра
Пълни характеристики

DeltaCloud 24-128-600

شروع از
720.00лв./mo

Облачна (Cloud) инфраструктура
24 CPU ядра
Пълни характеристики