Статии

CloudFlare

CloudFlare е допълнителна CDN (Content Delivery Network), предоставяна от CloudFlare.com. Ние от...

Cron Jobs

Cron задачите (Cron jobs) представляват начин за автоматизиране на даден процес чрез изпълнение...

Вход в cPanel от клиентската зона

Посредством клиентската зона може да достъпите директния вход към Вашия cPanel акаунт. За целта...

Логове за грешки

Понякога може да се случи, Ваш сайт или страница на Ваш сайт да не работи правилно. В този случай...

Отдалечен достъп до база данни

Освен достъпни от локални приложения, базите от данни могат да бъдат и достъпни от външни...

Пренасочване на поща

Пренасочването на поща като функционалност представлява пренасочване на всички писма от даден...

Пренасочване на уеб сайт

Пренасочването на уеб сайт е изключително полезна услуга, насочена към подпомагането на...

Промяна на DNS настройки

Domain Name System или DNS както е по-известно като термин, представлява сложна система за...

Промяна на DocumentRoot за основен домейн

cPanel не предоставя възможност за задаване на различна DocumentRoot директория за основен...

Промяна на PHP версия за отделна директория или сайт

Ако желаете да промените версията на PHP за целия си акаунт, то трябва да следвате инструкциите...

Промяна на PHP версия и PHP модули

Всеки потребител има контрол над PHP версията си. Тя може да се контролира от cPanel -> Select...

Промяна на PHP.INI

Всеки потребител може да контролира своите PHP настройки директно от своя cPanel -> PHP версия...

Промяна на парола за cPanel

Може да промените паролата за Вашия главен cPanel потребител от клиентската зона. Стъпките за...