Плащане чрез ePay

Ако желаете да платите чрез ePay.bg, то трябва да влезете във вашата Клиентска зона -> Фактури -> Моите фактури. Отворете фактурата, която искате да заплатите и от падащото меню под "Начин на плащане" изберете ePay.bg, ако вече не сте го направили. Натиснете Плати. Системата автоматично ще Ви насочи към външен портал на ePay.bg, където можете да платите със своя микросметка. Заплащането се отчита моментално от наша страна.

Was this answer helpful? 62 Users Found This Useful (103 Votes)