Вход в Webmail от клиентската зона

Посредством клиентската зона може да достъпите директния вход към Webmail. За целта следвайте стъпките:

1. След вход в системата ни изберете от менюто Услуги -> Моите услуги.
2. Изберете желания хостинг план като кликнете на него.
3. От менюто в дясно Действия изберете Вход в Webmail.

Was this answer helpful? 8 Users Found This Useful (10 Votes)