Добавяне на фирмени данни

Може да добавите данните за Вашата фирма посредством вход в клиентската зона, падащото меню в дясно Здравейте, <вашето име> -> Промяна на лични данни. Единствено при попълнени полета, системата ни автоматично ще обнови данните. 

Ако желаете да промените данни за вече издадена фактура, стига да е в същия месец, свържете се с нас.

Kas see vastus oli kasulik? 3 Kasutajad peavad seda kasulikuks (91 Hääled)