Фактура оригинал

Фактура оригинал се издава от наша страна автоматично, след като заплатите проформата си и след като имате въведени фирмени данни. След като заплатите дадена проформа фактура и имате въведени фирмени данни, може да изтеглите фактура оригинал посредством следните стъпки:

  1. След вход в Клиентската ви зона, изберете от менюто Фактури -> Моите фактури.
  2. Отворете пожеланата от Вас фактура.
  3. В долната ѝ част може да намерите бутона Сваляне.
Was this answer helpful? 1 Users Found This Useful (1 Votes)