Прекратяване на услуги

Ако желаете да прекратите услуга, то можете да го направите от Вашата Клиентска зона Услуги -> Моите услуги -> Натиснете върху самата услуга, за да отворите нейните опции. В десния край ще намерите бутон Закриване на услугата. По този начин ще можете да заявите прекратяване на услугите с или без посочена причина. След това системата ни няма да изпраща допълнителни напомняния. Обърнете внимание, че всички услуги, които предоставяме са предплатени. Това означава, че дори и при издадена фактура, никога не сте задължени да я заплащате. Това е нужно само, ако желаете да подновите дадена услуга.

Was this answer helpful? 2 Users Found This Useful (2 Votes)