Начини на плащане

Към момента онлайн методите за заплащане на услуги са следните:

  • PayPal
  • ePay.bg
  • Кредитна/Дебитна карта

Офлайн разплащателни методи, които предлагаме са следните:

  • Банков път
  • EasyPay
  • BPay
Was this answer helpful? 52 Users Found This Useful (95 Votes)