Работа с партньорски панел

Партньорският ни портал предлага всичко необходимо за менажирането на Вашите клиенти. В следващите редове ще разгледаме всички функции, с които разполага.

 

Клиенти

В тази секция може да разгледате всички Ваши клиенти, както и да извършвате всички необходими действия свързани с клиентите.

 

Действията са: влизане като клиент (1), извършване на поръчка за клиент (2), преглеждане на клиентски детайли (3) и изтриване на клиентски акаунт (4).

клиенти в партньорски портал

 

1. След като влезете като клиент ще имате възможност да извършвате действия от акаунта на клиента.

2. Може да направите поръчка за клиент от менюто "Създай поръчка за клиент". 

добавяне на нов клиент

 

3. През менюто за детайли ще имате възможност да преглеждате и редактирате клиентски данни, поръчки, фактури, услуги, добавки и домейни на клиента. 

4. След изтриването на клиентски акаунт спират да се начисляват и бъдещи комисиони.

 

За да добавите нов клиент е необходимо да натиснете бутона "+" , както е показано на следващата снимка.

 

запаметяване на данни на нов клиент

След това въведете необходимата информация в разделите "Общи", "Адрес" и "Допълнителни полета". Не забравяйте да запаметите данните преди да продължите.

секция фактури

 

 

Фактури

В тази секция може да разгледате всички фактури генерирани за Вашите клиенти, заедно с техните статуси.

За да разгледате детайли относно дадена фактура е необходимо да натиснете бутона за детайли отдясно на фактурата.

секция поръчки

 

Поръчки

В тази секция може да разгледате всички поръчки извършени от Вашите клиенти и детайли относно тях.

В подменютата "Услуги", "Добавки" и "Домейни" е възможно филтрирането на показаните поръчки.

секция запитвания

 

За всяка направена поръчка от Ваш клиент, Вие получавате комисионна в зависимост от услугата и от Вашето ниво. Нивата се определят автоматично от системата според броя клиенти с активни услуги, които имате зачислени към Вашия партньорски акаунт- Bronze(от 3 до 5 клиента), Silver(от 6 до 10 клиента), Gold(от 11 до 20 клиента), Platinum(20+ клиента). 

Bronze

 (от 3 до 5 клиента)

Silver 

(от 6 до 10 клиента)

Gold 

(от 11 до 20 клиента)

Platinum  

(20+ клиента)

10% 15% 20% 25%
Споделен хостинг
10% 10% 10% 10%
Домейни и SSL
5% 10% 15% 20%
Cloud VPS
5% 7% 10% 12%
Наети сървъри

 

 

Запитвания

В тази секция може да разгледате и отговаряте на всички запитвания отправени от клиентската зона на Вашите клиенти.

През бутона "Покажи детайли" може да достъпите кореспонденцията и да отговаряте.

Създаване на поръчка за клиент

 

 

 

Беше ли полезен този отговор? 4 Потребителите го смятат за полезно (5 Гласувания)