Допълнителни настройки за бекъпи

Опцията в cPanel -> Settings служи за задаване на мейл адрес, на който ще получвате известия когато се възстановяват бекъпи.
Was this answer helpful? 0 Users Found This Useful (0 Votes)