Безплатен SSL при Виртуални сървъри

Всички виртуални сървъри, независимо от това дали разполагат с контролен панел или не, имат възможност за активиране на безплатни SSL сертификати от Letsencrypt. Без значение дали разполгате с контролен панел или не, винаги можете да се обърнете към нас, за да може да се активира тази функция. При контролен панел Virtualmin, стъпките за активация са следните:

  1. Влезте в контролия си панел, като използвате предоставените Ви данни.
  2. Уверете се, че SSL опцията е включена от Edit Virtual Server -> Enabled features -> Apache SSL website enabled.
  3. Инсталирайте сертификат от Server Configuration -> Manage SSL Certificate -> Let's Encrypt.
  4. Изберете опцията Months between automatic renewals и срещу нея въведете стойност 1.
  • 2 Потребителите го смятат за полезно
Беше ли полезен този отговор?

Сходни публикации

Разлика между Comodo PositiveSSL и EssentialSSL

Онсовната разлика между този тип услуги е нивото на верификация на сертификатите. При сертификат...

За какво се използва Wildcard SSL

Wildcard SSL е сертификат, който при издаване е валиден за всички поддомейни на даден домейн....

Статистика за Вашия виртуален сървър

Може да следите използваните ресурси за Вашия сървър посредством следното меню:1. След вход в...

ROOT достъп до виртуален сървър

Единственото условие, при което предоставяме пълна поддръжка над сървъра ви е да не получавате...

Управление на виртуален сървър

Може да рестаритате, стартирате и спирате Вашия VPS сървър посредством полето в:1. След вход в...