Статии

Upgrade/Downgrade cPanel акаунт

Може да извършвате Upgrade или Downgrade на създадени от Вас cPanel акаунти посредством:1. Вход в...

Вход в cPanel акаунт

Посредством WHM панела може да влизате в създадените от Вас cPanel акаунти. Действието се...

Преглед на cPanel акаунти

Може да прегледате създадените от Вас cPanel акаинти посредством:1. Вход във WHM.2. От менюто в...

Премахване на cPanel акаунт

Може да премахвате създадените от Вас cPanel акаунти посредством:1. Вход във WHM.2. От менюто...

Редакция на cPanel акаунт

Може да редактирате cPanel акаунт посредствм:1. Вход във WHM.2. От менюто в ляво избирате List...

Създаване на Package

Packages представляват планове с ограничения за Вашите потребител. Създаването им се извършва по...

Създаване на cPanel акаунт

Създаване на нов cPanel акаунт се извършва по следния начин:1. Вход във WHM.2. От менюто Account...

Създаване на feature list

Feature list представлява списък с позволените опции, които потребителите ще разполагат в техните...