Максимален брой писма на час

Максималният брой писма, които можете да изпращате при който и да е споделен хостинг акаунт, е 300. Този лимит не може да бъде покачаван, независимо от посочените причини. Покачване на лимита не е възможно и при допълнително заплащане.

Was this answer helpful? 4 Users Found This Useful (6 Votes)