• Wednesday, January 26, 2022

От днес сме променили няколко параметъра относно PHP. Конкретно това са следните стойности:

  • memory_limit = 256M ( от 128 )
  • max_execution_time = 90 ( от 30 )
  • max_input_vars = 5000 ( от 1000 )
  • post_max_size = 64M ( от 8 )
  • upload_max_filesize = 64M ( от 2 )

Тези нови параметри са за всички споделен хостинг акаунти. В случай, че сте задали custom такива то те не са променяни. Ако е необходимо да въвеждате допълнителни промени винаги може да го извършите от cPanel -> Избор на PHP Версия/Select PHP Version -> Options.