• Tuesday, January 11, 2022
  • Оправена е функцията за конзола при Delta Cloud VPS
  • Оправена е функцията за промяна на root паролата при Delta Cloud VPS