• Friday, January 7, 2022
  • При преглед на единична фактура се показва правилната дата на фактурата когато е платена а не датата на проформата
  • Дата на фактура вече е отбелязано като "Дата" за да няма объркване при "дата на фактура" и "дата на проформа"
  • При преглед на списъка с фактури са направени корекции да се показват отново правилните дати при заплатена и проформа фактура.
  • Поправен е формата на датите за да могат да се сортират правилно в таблицата.