• Четвъртък, Януари 21, 2021

С цел избягването на проблем с Mixed Content от днес всички радио връзки се предлагат с протокола https. 

Също така всеки Flash плеър е мигриран на по-нов.