• Неделя, Декември 13, 2020

В случай, че сте забравили да подновите домейн име и то е преминало в Grace или Redemption статус системата ни автоматично ще обновява издадената проформа фактура за него, като бъде поставяна наказателната такса. 

Важно е да отбележим, че тази такса се поставя от регистрара, а не от наша страна.