Check out the current Black Friday Deals

Младостта ще спаси света с подкрепата на Jump.BG!

Младостта ще спаси света с подкрепата на Jump.BG!

С настоящата публикация стартираме нова рубрика в нашия блог, в която ще Ви представяме инициативи, каузи и обществено полезни дейности, които ни се довериха при избор на хостинг за своето онлайн присъствие.

Първи гост в дебютното издание е Йохан Георгиев - млада надежда и светъл лъч, който грейна в първите дни на 2023 г. със запитване дали бихме подкрепили стартиращ младежки онлайн проект. Впечатлени бяхме от изключително грамотно написаното запитване, добре аргументирано и надъхано с воля „да промени света“.

Признавам си, искрата на Йохан ме разпали до степен да оставя на страна започнатото и да откликна веднага. След бърза комуникация по телефона очертахме нуждите на проекта и как да го подкрепим, а на следващия ден той вече бе факт.

Ще дам думата на Йохан – да разкаже със свои думи, как се зароди идеята да бъде сформиран "ОКСУП – Ловеч" - абревиатурата, зад която стои -  Обществено-консултативния съвет по училищни политики към областния управител на област Ловеч.

Боряна Попова за Jump.BG: Йохан, позволявам си да се обърна към теб на малко име, надявам се не възразяваш, тъй като малко или много, в рамките на общуването ни, те чувствам близък и всички ние в Jump.BG прегърнахме твоята кауза и реализирана идея - Обществено-консултативния съвет по училищни политики към областния управител на област Ловеч (ОКСУП – Ловеч).

На сайта, който ти светкавично създаде, всеки може да прочете какво е ОКСУП – Ловеч – „независима доброволна организация, демократична, нерелигиозна и политически независима. Изграждането ѝ е отговор на нуждата от обединяване, демократизиране и уреждане на отношенията между представители на образователни институции в областта за осъществяване на взаимодействие между тях и публичната власт, както и за ефективно решаване на младежки проблеми.“

Бих се радвала обаче, да разкажеш – какво провокира създаването на обществено-консултативния съвет? Вероятно натрупани проблеми, които очакват своето разрешаване, липса на диалог, нуждата – младите хора да заявят ясно своите нужди, позиции и да бъдат чути? Желанието да промените света тук и сега?

Йохан Георгиев от ОКСУП – Ловеч: Създаването на Обществено-консултативния съвет по училищни политики беше провокирано:

  • от нуждата младите хора да заявяваме своята позиция и нашия глас да бъде чут на местно, областно и национално ниво;
  • от необходимата комуникация между учениците от различните училища и съвместните дейности на ученическите съвети в образователните институции от област Ловеч;  
  • учениците да имат представителен орган на областно ниво и да разберат къде могат да получат подкрепа и съдействие за реализиране на дадена инициатива или при възникнал младежки казус. 

Боряна Попова за Jump.BG: От колко време обмисляш идеята за създаване на такава организация? Срещна ли подкрепа? Ако желаеш да благодариш на някого, сега е моментът! Колко време мина от мига, в който ти проблесна идеята до нейната реализация?

Йохан Георгиев от ОКСУП – Ловеч: От доста време обмислях идеята за създаването на такава младежка организация, като направя предложение за учредяване на такъв консултативен съвет, но още повече бях провокиран от проведена среща на национално ниво с различни ученически съвети от цялата страна.

Така през месец август на 2022 година след получено вдъхновение от Лена, Митко и Юлия от Национален ученически парламент, направих предложение до областния управител и началника на регионалното управление на образованието за учредяване на Обществено-консултативен съвет по училищни политики към областния управител на област Ловеч – като обединение на всички ученически съвети от областта и представителен орган на учениците от област Ловеч.

След като подадох предложение до горепосочените страни, след няколко дни получих обаждане от областния управител, който ми благодари за предложението и сподели, че ще бъде проведена среща с началника на РУО – Ловеч, с когото ще бъдат обсъдени предстоящите дейности и възможности за учредяването на Съвета.

Срещнах пълна подкрепа и съдействие също така от началника на РУО – Ловеч, д-р Иваничка Буровска, която прие направеното предложение присърце и направи всичко възможно Съветът да започне своята дейност веднага, след като започне учебната година; да бъде изряден от нормативна гледна точка и  според изискванията на наредбата за гражданското образование.

На работна среща с директорите на образователните институции от област Ловеч, г-жа Буровска беше представила инициативата, след което изпрати писмо-покана до същите за включване в Консултативния съвет.

Беше получен отклик на поканата от осем училища, а по-късно към тях се присъедини още едно училище. Така на 20 октомври 2022 г. беше проведено учредително заседание, на което младежите очертахме амбициите си и плана за дейности през следващите месеци.

Тук е моментът да благодаря на г-жа Лена Карналова, г-н Димитър Фердинандов и г-жа Юлия Петкова – за отзивчивостта и подкрепата, на г-жа Иваничка Буровска, г-н Светослав Славчев – за готовността да работят в интерес на младите хора, за подкрепата, разбирателството и съвместните инициативи до момента, за съдействието и отзивчивостта на заместник-директора на моето училище – г-жа Дафина Николова и за личностната и обща подкрепа на г-жа Цеца Цакова  – директор на Център за подкрепа за личностно развитие при Община Тетевен.

Боряна Попова за Jump.BG: Разкажи ни и за своето училище, както и какви са според теб проблемите на образованието от гледната точна на ученика?

Йохан Георгиев от ОКСУП – Ловеч: Моето училище е Средно училище „Георги Бенковски“ в град Тетевен. Училище, в което се обучават около 430 ученици. Най-голямото в общината.

Според мен проблемите на образованието от гледната точка на ученика днес, е утежненият учебен материал, който е в учебните програми.

Като  ученик, изучаващ профилирани предмети, мога да кажа, че въобще не е лесно.

Ние учим материал, който преди се е учил в университетите, но въпреки това успешно се справяме с него и подобаващо завършваме учебната година, защото носим хъс и имаме цели.

Боряна Попова за Jump.BG: Участваш ли активно в обществения живот? Разкажи ни и за други твои каузи и инициативи?

Йохан Георгиев от ОКСУП – Ловеч: Тук бих искал да кажа, че моите каузи  са  част и от каузите на моето училище и по този начин да ангажираме по-голяма част от училищната общност в тяхното случване.

И затова съм благодарен и на моите съмишленици от Ученическия съвет, с които успяваме да спечелим  подкрепа за каузите си и да ги реализираме успешно.

Тъй като училището ни беше партньор на Уницеф по проект „Стъпки заедно“, ние решихме и след края на проекта да продължим всички дейности по превенция и „преборване“ на насилието в училище и така идеята за „Училище без насилие“ се превърна в наша кауза.

От началото на втория учебен срок ще стартираме и друга своя идея, а именно идеята за разделно събиране на отпадъци.

Тъй като не е тайна, че струпването на голям брой ученици на едно място води до генериране на много отпадъци, решихме да предприемем стъпки в посока организирането на тяхното разделно събиране.

Вече успяхме да получим от общината такива контейнери, а от началото на втория срок след добра информационна кампания и отново със съдействието на Ученическия съвет и ръководството на училището ще пристъпим и към изпълнението на тази важна за нас кауза.

Защото училището е мястото, в което учениците трябва да се научат да опазват природата чиста, а сигурната стъпка в тази посока е разделното събиране на отпадъци.

В тази връзка е и вече стартиралата ни успешно кампания по пряко включване в „Капачки за бъдещето“ – Комисията за детето към Община Тетевен ни закупи популярното червено сърце, символ на кампанията, във всяка класна стая са поставени обозначени пластмасови  бутилки и всички ученици  активно участват в събирането на пластмасови капачки.

Това са само част от нашите инициативи, тези, които са се превърнали или ще превърнем в устойчиви такива, защото смятаме, че само чрез активност и постоянство се изграждат и възпитават отговорни и ангажирани млади хора.

Знаете ли, че:

Знаете ли, че:

по данни на UNICEF, най-много деца в България (73%) на възраст от 15 до 17 години използват интернет в училище поне веднъж седмично.

Боряна Попова за Jump.BG: Имаш голям опит в създаването на сайтове! Къде го натрупа и става ли това „обичайно умение“, което повечето млади хора владеят?

Йохан Георгиев от ОКСУП – Ловеч: Да, така е. Наистина имам голям опит в създаването на сайтове. Натрупах го през годините на обучението си в 8 и 9 клас в часовете по информатика и информационни технологии, а и допълнително се занимавах и интересувах. Също така всекидневно съм поддържал новинарски сайт.

Боряна Попова за Jump.BG: Как узна за Jump.BG и защо избра да се довериш на нас?

Йохан Георгиев от ОКСУП – Ловеч: За Jump.BG узнах от мои приятели и съмишленици, от тяхната оценка за хостинг доставчика, от срещналите бързо и навременно съдействие при технически проблем със  сайта си.

Доверих им се и избрах да Ви се доверя – и днес мога да потвърдя, че казаното е истина. Благодаря Ви за партньорството, благодаря, че откликвате на всяко едно мое запитване и винаги сте на линия, когато срещна затруднение със сайта на Съвета.

instagram

Боряна Попова за Jump.BG: Пожелаваме успех на инициативата. Ако имаш послание към света – можеш да го отправиш в следващите редове.

Йохан Георгиев от ОКСУП – Ловеч: Светът е в нашите ръце! Нека да бъдем любопитни и търсещи! Да се възползваме от възможностите, които предлага, а те никак не са малко!

Благодарим на Йохан за искрата и вдъхновението, които внесе в нашия екип в първите дни на 2023 г. Пожелаваме му успех и дръзновение!

Subscribe to our newsletter and receive the latest news and special promo offers

Subscribe to our newsletter and receive the latest news and special promo offers

Article from Боряна Попова

Боряна обича технологиите и има афинитет към това - сложните неща да бъдат обяснявани просто и разбираемо, за да бъдат достъпни за повече хора. Има интереси и в областите AI, ML, SEO, копирайтинг, дизайн и др. С внимание към детайла и силата на думите, Боряна харесва нетипичните и нестандартни решения и обича да излиза out of the box.

Social Networks:
More articles

Subscribe to our newsletter

With your subscription, you get more up-to-date news and our special promo offers

Subscribe to our newsletter