Jump.BG e пълноправен член на Българската Е-комерс Асоциация

Jump.BG e пълноправен член на Българската Е-комерс Асоциация

Вашият предпочитан хостинг партньор – Jump.BG спечели доверието и на една от значимите асоциации в българския онлайн бизнес сегмент, а именно Българската Е-комерс Асоциация - сдружение с нестопанска цел, което обединява електронни магазини, платформи, услуги за е-комерс, електронни разплащания, логистика и др.

Пълноправното членство на Jump.BG в БЕА е утвърдено единодушно с 5 гласа „ЗА“ на заседание на управителния съвет в началото на месец февруари 2023 г. в състав:

 • Жанет Найденова - Председател на БЕА
 • Калоян Христов - VARRIO SPORT
 • Никола Минков - CEO на SEO агенция SERPACT
 • Иво Тодоров - Chief Marketing SPORT DEPOT
 • Христо Петров - Управител на GOLDEN VISION

Българската Е-комерс Асоциация е създадена с идеята да бъде „Гласът на е-комерс индустрията в България“, за да лобира за по-добри политики за бизнеса чрез сътрудничество с държавните органи при създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на електронната търговия, както и при контрола на тяхното изпълнение.

За своя принос към каузите на БЕА, членовете си партнират в няколко работни групи, сред които:

 • Бизнес развитие – ангажира се с инициативи и проекти, които спомагат за по-голяма видимост, познаваемост и авторитет на Българска Е-комерс Асоциация с дейност в 3 направления: обучения, събития, trustmark.
 • Е-логистика и Е-плащания
 • Комуникация с КЗП и Потребителски НПО
 • Комуникация с НАП

Целите, които си поставя на Българската Е-комерс организация са:

 • Изграждане на доверие у потребителите към е-комерс сегмента.
 • Утвърждаване на професионални и етични стандарти сред членовете, по-висока сигурност на електронните магазини и електронните разплащания, по-висока ефективност на логистиката за електронна търговия.
 • Въвеждане на “марка за доверие” в електронната индустрия, като за целта си сътрудничи със съответните обществени и държавни органи в България и по света.
 • Лобиране за по-добри и желани политики за индустрията чрез сътрудничество с държавните органи при създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на електронната търговия, както и при контрола на тяхното изпълнение.
 • Защита на общите професионални интереси и права на членовете на сдружението пред обществеността, държавните и обществени органи и институции в страната и чужбина.
 • Извършване на проучвания в областта на електронната търговия, както и да публикува и разпространява резултатите от тях.
 • Подпомагане на обучението на кадрите в индустрията.
 • Развиване и поддържане на отношения с национални, регионални, европейски и международни организации в областта на електронната търговия.
 • Споделяне на добрите практики.

Какъв ще бъде приносът на Jump.BG в БЕА?

Присъединяването на Jump.BG в семейството на БЕА ще ни даде възможност да бъдем по-близо до българската е-комерс индустрия, да познаваме по-добре нейните нужди и да можем да откликнем с възможно най-подходящи решения.

Миграцията на Jump.BG към облачната инфраструктура на Delta.BG с имплементация на OpenStack е крачка напред за компанията и е предпоставка за въвеждане на нови високотехнологични услуги, които не изискват експертиза в областта системна администрация.

Така услугите, които традиционно изискват по-експертни умения, стават достъпни за повече клиенти, а техните бизнеси ще имат безспорни конкурентни предимства. На прага сме на анонса на нови услуги, с което отваряме нова страница в историята на компанията.

Със своето пълноправното членство, Jump.BG е сред 30-те компании, които активно допринасят за каузата на асоциацията. Сред тях са Ozone.BG, Mastercard, Emag, Sport Depot, както и Delta.BG.

Структурата на асоциацията включва и асоциирани членове, които към момента на присъединяването на Jump.BG са над 50 и сред тях са Netpeak, Paysera, DHL, Tendenz, InBound.BG и други. Почетен член е Стопанският факултет на Софийския университет.

linkedin

Какво предстои?

На прага сме на своя рожден ден, който ще отпразнуваме през следващата седмица и по повод на който сме подготвили подаръци за нашите и нови и настоящи клиенти. Планираме да създадем полезно съдържание в нашия блог и да участваме на значимите събития на общността.

Целта ние да бъдем близо до нашите клиенти, като техен доверен партньор, а членството в БЕА ни доближава до тази цел.

Subscribe to our newsletter and receive the latest news and special promo offers

Subscribe to our newsletter and receive the latest news and special promo offers

Article from Боряна Попова

Боряна обича технологиите и има афинитет към това - сложните неща да бъдат обяснявани просто и разбираемо, за да бъдат достъпни за повече хора. Има интереси и в областите AI, ML, SEO, копирайтинг, дизайн и др. С внимание към детайла и силата на думите, Боряна харесва нетипичните и нестандартни решения и обича да излиза out of the box.

Social Networks:
More articles

Subscribe to our newsletter

With your subscription, you get more up-to-date news and our special promo offers

Subscribe to our newsletter